Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

Kết quả XSVT - KQSXVT trực tiếp nhanh VL

KQXS Vũng Tàu 19/06/2018

ĐẶC BIỆT 276928
GIẢI NHẤT 28177
GIẢI NHÌ 52019
GIẢI BA 32132 81422
GIẢI TƯ 27973 08399 28457
08948 69278 48253 83449
GIẢI NĂM 2197
GIẢI SÁU 2062 0123 8223
GIẢI BẢY 954
GIẢI TÁM 07
Đầu
Đuôi
0 7
1 9
2 2 3 3 8
3 2
4 8 9
5 3 4 7
6 2
7 3 7 8
8  
9 7 9
Đầu
Đuôi
  0
  1
2 3 6 2
2 2 5 7 3
5 4
  5
  6
0 5 7 9 7
2 4 7 8
1 4 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 VT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VT gửi 8785

KQXS Vũng Tàu 12/06/2018

ĐẶC BIỆT 697959
GIẢI NHẤT 79186
GIẢI NHÌ 54227
GIẢI BA 79336 02510
GIẢI TƯ 83821 53551 35584
53426 03126 02951 24614
GIẢI NĂM 0054
GIẢI SÁU 5967 8983 3856
GIẢI BẢY 341
GIẢI TÁM 58
Đầu
Đuôi
0  
1 0 4
2 1 6 6 7
3 6
4 1
5 1 1 4 6 8 9
6 7
7  
8 3 4 6
9  
Đầu
Đuôi
1 0
2 4 5 5 1
  2
8 3
1 5 8 4
  5
2 2 3 5 8 6
2 6 7
5 8
5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 VT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VT gửi 8785

KQXS Vũng Tàu 05/06/2018

ĐẶC BIỆT 419450
GIẢI NHẤT 22783
GIẢI NHÌ 40021
GIẢI BA 32776 45559
GIẢI TƯ 33941 73932 79841
13472 83841 83636 57695
GIẢI NĂM 4971
GIẢI SÁU 3308 4924 4919
GIẢI BẢY 255
GIẢI TÁM 44
Đầu
Đuôi
0 8
1 9
2 1 4
3 2 6
4 1 1 1 4
5 0 5 9
6  
7 1 2 6
8 3
9 5
Đầu
Đuôi
5 0
2 4 4 4 7 1
3 7 2
8 3
2 4 4
5 9 5
3 7 6
  7
0 8
1 5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 VT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VT gửi 8785

KQXS Vũng Tàu 29/05/2018

ĐẶC BIỆT 629474
GIẢI NHẤT 71810
GIẢI NHÌ 35002
GIẢI BA 75012 54606
GIẢI TƯ 27406 02269 85698
42691 02196 77695 74418
GIẢI NĂM 2329
GIẢI SÁU 3784 9825 0472
GIẢI BẢY 169
GIẢI TÁM 69
Đầu
Đuôi
0 2 6 6
1 0 2 8
2 5 9
3  
4  
5  
6 9 9 9
7 2 4
8 4
9 1 5 6 8
Đầu
Đuôi
1 0
9 1
0 1 7 2
  3
7 8 4
2 9 5
0 0 9 6
  7
1 9 8
2 6 6 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 VT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VT gửi 8785
XSMB hom nay xo so