Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

Kết quả XSVT - KQSXVT trực tiếp nhanh VL

KQXS Vũng Tàu 20/02/2018

ĐẶC BIỆT 726150
GIẢI NHẤT 85853
GIẢI NHÌ 44213
GIẢI BA 64321 27581
GIẢI TƯ 73737 95766 42865
08083 28953 62310 99189
GIẢI NĂM 9946
GIẢI SÁU 9615 5897 1890
GIẢI BẢY 805
GIẢI TÁM 58
Đầu
Đuôi
0 5
1 0 3 5
2 1
3 7
4 6
5 0 3 3 8
6 5 6
7  
8 1 3 9
9 0 7
Đầu
Đuôi
1 5 9 0
2 8 1
  2
1 5 5 8 3
  4
0 1 6 5
4 6 6
3 9 7
5 8
8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 VT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VT gửi 8785

KQXS Vũng Tàu 13/02/2018

ĐẶC BIỆT 289357
GIẢI NHẤT 40503
GIẢI NHÌ 07570
GIẢI BA 27549 45773
GIẢI TƯ 88073 31054 00716
33273 71306 02834 22745
GIẢI NĂM 3264
GIẢI SÁU 3118 7992 8557
GIẢI BẢY 974
GIẢI TÁM 57
Đầu
Đuôi
0 3 6
1 6 8
2  
3 4
4 5 9
5 4 7 7 7
6 4
7 0 3 3 3 4
8  
9 2
Đầu
Đuôi
7 0
  1
9 2
0 7 7 7 3
3 5 6 7 4
4 5
0 1 6
5 5 5 7
1 8
4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 VT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VT gửi 8785

KQXS Vũng Tàu 06/02/2018

ĐẶC BIỆT 168043
GIẢI NHẤT 96561
GIẢI NHÌ 84641
GIẢI BA 99347 27664
GIẢI TƯ 86026 73302 02824
70471 69778 70538 66506
GIẢI NĂM 6381
GIẢI SÁU 2905 4589 8540
GIẢI BẢY 390
GIẢI TÁM 69
Đầu
Đuôi
0 2 5 6
1  
2 4 6
3 8
4 0 1 3 7
5  
6 1 4 9
7 1 8
8 1 9
9 0
Đầu
Đuôi
4 9 0
4 6 7 8 1
0 2
4 3
2 6 4
0 5
0 2 6
4 7
3 7 8
6 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 VT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VT gửi 8785

KQXS Vũng Tàu 30/01/2018

ĐẶC BIỆT 748484
GIẢI NHẤT 95341
GIẢI NHÌ 54843
GIẢI BA 27378 19696
GIẢI TƯ 75800 79918 56009
89464 07037 67720 56350
GIẢI NĂM 0759
GIẢI SÁU 0446 8025 6208
GIẢI BẢY 556
GIẢI TÁM 84
Đầu
Đuôi
0 0 8 9
1 8
2 0 5
3 7
4 1 3 6
5 0 6 9
6 4
7 8
8 4 4
9 6
Đầu
Đuôi
0 2 5 0
4 1
  2
4 3
6 8 8 4
2 5
4 5 9 6
3 7
0 1 7 8
0 5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 VT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VT gửi 8785

KQXS Vũng Tàu 23/01/2018

ĐẶC BIỆT 384748
GIẢI NHẤT 14370
GIẢI NHÌ 79947
GIẢI BA 14927 04419
GIẢI TƯ 55702 72942 59600
77547 10146 97920 98852
GIẢI NĂM 0705
GIẢI SÁU 5983 2026 3686
GIẢI BẢY 483
GIẢI TÁM 21
Đầu
Đuôi
0 0 2 5
1 9
2 0 1 6 7
3  
4 2 6 7 7 8
5 2
6  
7 0
8 3 3 6
9  
Đầu
Đuôi
0 2 7 0
2 1
0 4 5 2
8 8 3
  4
0 5
2 4 8 6
2 4 4 7
4 8
1 9
Lấy kết quả Soạn: X3 VT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VT gửi 8785
XSMB hom nay xo so