Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

Kết quả XSTTH - KQSXTTH trực tiếp nhanh VL

KQXS ThừaThiênHuế 26/06/2017

ĐẶC BIỆT 782546
GIẢI NHẤT 29936
GIẢI NHÌ 52972
GIẢI BA 99325 30004
GIẢI TƯ 57575 82525 75620
65517 43904 83288 06209
GIẢI NĂM 9929
GIẢI SÁU 4632 9172 9110
GIẢI BẢY 522
GIẢI TÁM 45
Đầu
Đuôi
0 4 4 9
1 0 7
2 0 2 5 5 9
3 2 6
4 5 6
5  
6  
7 2 2 5
8 8
9  
Đầu
Đuôi
1 2 0
  1
2 3 7 7 2
  3
0 0 4
2 2 4 7 5
3 4 6
1 7
8 8
0 2 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TTH gửi 8785

KQXS ThừaThiênHuế 19/06/2017

ĐẶC BIỆT 804751
GIẢI NHẤT 46916
GIẢI NHÌ 47877
GIẢI BA 42288 67547
GIẢI TƯ 97877 82647 38753
13923 47041 15666 09258
GIẢI NĂM 3240
GIẢI SÁU 3759 3442 3245
GIẢI BẢY 263
GIẢI TÁM 96
Đầu
Đuôi
0  
1 6
2 3
3  
4 0 1 2 5 7 7
5 1 3 8 9
6 3 6
7 7 7
8 8
9 6
Đầu
Đuôi
4 0
4 5 1
4 2
2 5 6 3
  4
4 5
1 6 9 6
4 4 7 7 7
5 8 8
5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TTH gửi 8785

KQXS ThừaThiênHuế 12/06/2017

ĐẶC BIỆT 313528
GIẢI NHẤT 75716
GIẢI NHÌ 91709
GIẢI BA 88444 67575
GIẢI TƯ 69056 52183 97019
41035 38990 85173 30806
GIẢI NĂM 8554
GIẢI SÁU 1428 9852 0880
GIẢI BẢY 311
GIẢI TÁM 45
Đầu
Đuôi
0 6 9
1 1 6 9
2 8 8
3 5
4 4 5
5 2 4 6
6  
7 3 5
8 0 3
9 0
Đầu
Đuôi
8 9 0
1 1
5 2
7 8 3
4 5 4
3 4 7 5
0 1 5 6
  7
2 2 8
0 1 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TTH gửi 8785

KQXS ThừaThiênHuế 05/06/2017

ĐẶC BIỆT 696153
GIẢI NHẤT 19343
GIẢI NHÌ 03278
GIẢI BA 70162 14908
GIẢI TƯ 47723 03024 75567
65300 72013 51653 39214
GIẢI NĂM 7954
GIẢI SÁU 7277 5853 8328
GIẢI BẢY 254
GIẢI TÁM 43
Đầu
Đuôi
0 0 8
1 3 4
2 3 4 8
3  
4 3 3
5 3 3 3 4 4
6 2 7
7 7 8
8  
9  
Đầu
Đuôi
0 0
  1
6 2
1 2 4 4 5 5 5 3
1 2 5 5 4
  5
  6
6 7 7
0 2 7 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 TTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TTH gửi 8785

KQXS ThừaThiênHuế 29/05/2017

ĐẶC BIỆT 576832
GIẢI NHẤT 95387
GIẢI NHÌ 63087
GIẢI BA 19923 00610
GIẢI TƯ 22743 90688 55065
97390 93981 49600 13476
GIẢI NĂM 9435
GIẢI SÁU 9545 1345 6773
GIẢI BẢY 178
GIẢI TÁM 22
Đầu
Đuôi
0 0
1 0
2 2 3
3 2 5
4 3 5 5
5  
6 5
7 3 6 8
8 1 7 7 8
9 0
Đầu
Đuôi
0 1 9 0
8 1
2 3 2
2 4 7 3
  4
3 4 4 6 5
7 6
8 8 7
7 8 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 TTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TTH gửi 8785
XSMB hom nay xo so