Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

Kết quả XSTG - KQSXTG trực tiếp nhanh VL

KQXS Tiền Giang 13/08/2017

ĐẶC BIỆT 841522
GIẢI NHẤT 92096
GIẢI NHÌ 96813
GIẢI BA 26773 69103
GIẢI TƯ 80113 90560 23003
99103 13820 92209 86385
GIẢI NĂM 7289
GIẢI SÁU 5470 0907 3623
GIẢI BẢY 030
GIẢI TÁM 58
Đầu
Đuôi
0 3 3 3 7 9
1 3 3
2 0 2 3
3 0
4  
5 8
6 0
7 0 3
8 5 9
9 6
Đầu
Đuôi
2 3 6 7 0
  1
2 2
0 0 0 1 1 2 7 3
  4
8 5
9 6
0 7
5 8
0 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TG gửi 8785

KQXS Tiền Giang 06/08/2017

ĐẶC BIỆT 135444
GIẢI NHẤT 17608
GIẢI NHÌ 98909
GIẢI BA 49948 78087
GIẢI TƯ 00064 62764 33842
71855 88322 48875 49367
GIẢI NĂM 1860
GIẢI SÁU 5161 6296 8931
GIẢI BẢY 931
GIẢI TÁM 12
Đầu
Đuôi
0 8 9
1 2
2 2
3 1 1
4 2 4 8
5 5
6 0 1 4 4 7
7 5
8 7
9 6
Đầu
Đuôi
6 0
3 3 6 1
1 2 4 2
  3
4 6 6 4
5 7 5
9 6
6 8 7
0 4 8
0 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TG gửi 8785

KQXS Tiền Giang 30/07/2017

ĐẶC BIỆT 618122
GIẢI NHẤT 85375
GIẢI NHÌ 52122
GIẢI BA 72781 82848
GIẢI TƯ 91452 93023 74492
27556 46933 69954 97841
GIẢI NĂM 2916
GIẢI SÁU 6148 7834 0179
GIẢI BẢY 813
GIẢI TÁM 22
Đầu
Đuôi
0  
1 3 6
2 2 2 2 3
3 3 4
4 1 8 8
5 2 4 6
6  
7 5 9
8 1
9 2
Đầu
Đuôi
  0
4 8 1
2 2 2 5 9 2
1 2 3 3
3 5 4
7 5
1 5 6
  7
4 4 8
7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TG gửi 8785

KQXS Tiền Giang 23/07/2017

ĐẶC BIỆT 982923
GIẢI NHẤT 14339
GIẢI NHÌ 99572
GIẢI BA 99038 38594
GIẢI TƯ 39398 57138 87814
68514 46004 42435 56441
GIẢI NĂM 1245
GIẢI SÁU 0004 1194 4473
GIẢI BẢY 328
GIẢI TÁM 04
Đầu
Đuôi
0 4 4 4
1 4 4
2 3 8
3 5 8 8 9
4 1 5
5  
6  
7 2 3
8  
9 4 4 8
Đầu
Đuôi
  0
4 1
7 2
2 7 3
0 0 0 1 1 9 9 4
3 4 5
  6
  7
2 3 3 9 8
3 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TG gửi 8785
XSMB hom nay xo so