Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

Kết quả XSTG - KQSXTG trực tiếp nhanh VL

KQXS Tiền Giang 25/06/2017

ĐẶC BIỆT 236559
GIẢI NHẤT 00140
GIẢI NHÌ 34524
GIẢI BA 25741 14346
GIẢI TƯ 88032 75088 64382
70295 26530 42646 61384
GIẢI NĂM 1780
GIẢI SÁU 6651 8543 0020
GIẢI BẢY 806
GIẢI TÁM 83
Đầu
Đuôi
0 6
1  
2 0 4
3 0 2
4 0 1 3 6 6
5 1 9
6  
7  
8 0 2 3 4 8
9 5
Đầu
Đuôi
2 3 4 8 0
4 5 1
3 8 2
4 8 3
2 8 4
9 5
0 4 4 6
  7
8 8
5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TG gửi 8785

KQXS Tiền Giang 18/06/2017

ĐẶC BIỆT 196318
GIẢI NHẤT 81736
GIẢI NHÌ 66536
GIẢI BA 32682 10782
GIẢI TƯ 40878 39091 49395
16308 61807 92286 67534
GIẢI NĂM 2370
GIẢI SÁU 5337 2941 4873
GIẢI BẢY 616
GIẢI TÁM 47
Đầu
Đuôi
0 7 8
1 6 8
2  
3 4 6 6 7
4 1 7
5  
6  
7 0 3 8
8 2 2 6
9 1 5
Đầu
Đuôi
7 0
4 9 1
8 8 2
7 3
3 4
9 5
1 3 3 8 6
0 3 4 7
0 1 7 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 TG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TG gửi 8785

KQXS Tiền Giang 11/06/2017

ĐẶC BIỆT 510631
GIẢI NHẤT 95673
GIẢI NHÌ 34726
GIẢI BA 40342 08791
GIẢI TƯ 11766 09472 75645
53172 89109 61723 26430
GIẢI NĂM 6783
GIẢI SÁU 1527 1517 3186
GIẢI BẢY 890
GIẢI TÁM 75
Đầu
Đuôi
0 9
1 7
2 3 6 7
3 0 1
4 2 5
5  
6 6
7 2 2 3 5
8 3 6
9 0 1
Đầu
Đuôi
3 9 0
3 9 1
4 7 7 2
2 7 8 3
  4
4 7 5
2 6 8 6
1 2 7
  8
0 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TG gửi 8785

KQXS Tiền Giang 04/06/2017

ĐẶC BIỆT 480817
GIẢI NHẤT 03253
GIẢI NHÌ 19249
GIẢI BA 91556 73273
GIẢI TƯ 16321 63803 25841
28845 47994 11141 73785
GIẢI NĂM 2280
GIẢI SÁU 2600 6675 8686
GIẢI BẢY 358
GIẢI TÁM 07
Đầu
Đuôi
0 0 3 7
1 7
2 1
3  
4 1 1 5 9
5 3 6 8
6  
7 3 5
8 0 5 6
9 4
Đầu
Đuôi
0 8 0
2 4 4 1
  2
0 5 7 3
9 4
4 7 8 5
5 8 6
0 1 7
5 8
4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TG gửi 8785
XSMB hom nay xo so