Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

Kết quả XSQT - KQSXQT trực tiếp nhanh VL

KQXS Quảng Trị 22/06/2017

ĐẶC BIỆT 241474
GIẢI NHẤT 62958
GIẢI NHÌ 91299
GIẢI BA 95200 74425
GIẢI TƯ 21153 68300 26502
34413 28181 93958 28849
GIẢI NĂM 7474
GIẢI SÁU 7368 1590 4164
GIẢI BẢY 867
GIẢI TÁM 14
Đầu
Đuôi
0 0 0 2
1 3 4
2 5
3  
4 9
5 3 8 8
6 4 7 8
7 4 4
8 1
9 0 9
Đầu
Đuôi
0 0 9 0
8 1
0 2
1 5 3
1 6 7 7 4
2 5
  6
6 7
5 5 6 8
4 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QT gửi 8785

KQXS Quảng Trị 15/06/2017

ĐẶC BIỆT 123979
GIẢI NHẤT 41814
GIẢI NHÌ 68733
GIẢI BA 50615 77101
GIẢI TƯ 05944 13235 83696
22244 24281 63613 80726
GIẢI NĂM 7797
GIẢI SÁU 0287 5217 3581
GIẢI BẢY 956
GIẢI TÁM 20
Đầu
Đuôi
0 1
1 3 4 5 7
2 0 6
3 3 5
4 4 4
5 6
6  
7 9
8 1 1 7
9 6 7
Đầu
Đuôi
2 0
0 8 8 1
  2
1 3 3
1 4 4 4
1 3 5
2 5 9 6
1 8 9 7
  8
7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QT gửi 8785

KQXS Quảng Trị 08/06/2017

ĐẶC BIỆT 201587
GIẢI NHẤT 62403
GIẢI NHÌ 17124
GIẢI BA 78407 50223
GIẢI TƯ 59784 94625 48593
29604 51198 84839 50663
GIẢI NĂM 1318
GIẢI SÁU 6895 9029 7268
GIẢI BẢY 347
GIẢI TÁM 47
Đầu
Đuôi
0 3 4 7
1 8
2 3 4 5 9
3 9
4 7 7
5  
6 3 8
7  
8 4 7
9 3 5 8
Đầu
Đuôi
  0
  1
  2
0 2 6 9 3
0 2 8 4
2 9 5
  6
0 4 4 8 7
1 6 9 8
2 3 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QT gửi 8785

KQXS Quảng Trị 01/06/2017

ĐẶC BIỆT 077977
GIẢI NHẤT 64545
GIẢI NHÌ 54725
GIẢI BA 08668 16217
GIẢI TƯ 88492 19887 52799
30317 07478 21158 49669
GIẢI NĂM 6409
GIẢI SÁU 4498 8614 1557
GIẢI BẢY 029
GIẢI TÁM 89
Đầu
Đuôi
0 9
1 4 7 7
2 5 9
3  
4 5
5 7 8
6 8 9
7 7 8
8 7 9
9 2 8 9
Đầu
Đuôi
  0
  1
9 2
  3
1 4
2 4 5
  6
1 1 5 7 8 7
5 6 7 9 8
0 2 6 8 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QT gửi 8785
XSMB hom nay xo so