Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

Kết quả XSQT - KQSXQT trực tiếp nhanh VL

KQXS Quảng Trị 19/10/2017

ĐẶC BIỆT 054460
GIẢI NHẤT 73804
GIẢI NHÌ 10268
GIẢI BA 41091 86611
GIẢI TƯ 76436 37986 12737
16696 25461 00733 28954
GIẢI NĂM 9053
GIẢI SÁU 7450 5066 2714
GIẢI BẢY 499
GIẢI TÁM 17
Đầu
Đuôi
0 4
1 1 4 7
2  
3 3 6 7
4  
5 0 3 4
6 0 1 6 8
7  
8 6
9 1 6 9
Đầu
Đuôi
5 6 0
1 6 9 1
  2
3 5 3
0 1 5 4
  5
3 6 8 9 6
1 3 7
6 8
9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QT gửi 8785

KQXS Quảng Trị 12/10/2017

ĐẶC BIỆT 945267
GIẢI NHẤT 09358
GIẢI NHÌ 29654
GIẢI BA 30743 85077
GIẢI TƯ 42042 62931 33063
85736 52593 83380 59948
GIẢI NĂM 8765
GIẢI SÁU 8595 4483 9641
GIẢI BẢY 321
GIẢI TÁM 53
Đầu
Đuôi
0  
1  
2 1
3 1 6
4 1 2 3 8
5 3 4 8
6 3 5 7
7 7
8 0 3
9 3 5
Đầu
Đuôi
8 0
2 3 4 1
4 2
4 5 6 8 9 3
5 4
6 9 5
3 6
6 7 7
4 5 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 QT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QT gửi 8785

KQXS Quảng Trị 05/10/2017

ĐẶC BIỆT 936340
GIẢI NHẤT 82307
GIẢI NHÌ 33773
GIẢI BA 21698 28715
GIẢI TƯ 52877 84125 71128
05940 59427 28488 57270
GIẢI NĂM 9606
GIẢI SÁU 5019 6027 7146
GIẢI BẢY 516
GIẢI TÁM 26
Đầu
Đuôi
0 6 7
1 5 6 9
2 5 6 7 7 8
3  
4 0 0 6
5  
6  
7 0 3 7
8 8
9 8
Đầu
Đuôi
4 4 7 0
  1
  2
7 3
  4
1 2 5
0 1 2 4 6
0 2 2 7 7
2 8 9 8
1 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QT gửi 8785

KQXS Quảng Trị 28/09/2017

ĐẶC BIỆT 033743
GIẢI NHẤT 58663
GIẢI NHÌ 52698
GIẢI BA 53800 20054
GIẢI TƯ 54872 09737 39697
40465 51662 40549 19773
GIẢI NĂM 6496
GIẢI SÁU 8634 4968 9843
GIẢI BẢY 207
GIẢI TÁM 19
Đầu
Đuôi
0 0 7
1 9
2  
3 4 7
4 3 3 9
5 4
6 2 3 5 8
7 2 3
8  
9 6 7 8
Đầu
Đuôi
0 0
  1
6 7 2
4 4 6 7 3
3 5 4
6 5
9 6
0 3 9 7
6 9 8
1 4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QT gửi 8785
XSMB hom nay xo so