Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

Kết quả XSQNI - KQSXQNI trực tiếp nhanh VL

KQXS Quảng Ngãi 14/04/2018

ĐẶC BIỆT 089088
GIẢI NHẤT 47130
GIẢI NHÌ 00851
GIẢI BA 41482 46083
GIẢI TƯ 39412 59815 74940
41228 78995 96547 06691
GIẢI NĂM 4033
GIẢI SÁU 3212 5128 1633
GIẢI BẢY 806
GIẢI TÁM 38
Đầu
Đuôi
0 6
1 2 2 5
2 8 8
3 0 3 3 8
4 0 7
5 1
6  
7  
8 2 3 8
9 1 5
Đầu
Đuôi
3 4 0
5 9 1
1 1 8 2
3 3 8 3
  4
1 9 5
0 6
4 7
2 2 3 8 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 QNI gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QNI gửi 8785

KQXS Quảng Ngãi 07/04/2018

ĐẶC BIỆT 345331
GIẢI NHẤT 32209
GIẢI NHÌ 49014
GIẢI BA 82366 24521
GIẢI TƯ 65720 75416 41851
30719 35343 29634 21474
GIẢI NĂM 3440
GIẢI SÁU 8810 8288 3674
GIẢI BẢY 060
GIẢI TÁM 14
Đầu
Đuôi
0 9
1 0 4 4 6 9
2 0 1
3 1 4
4 0 3
5 1
6 0 6
7 4 4
8 8
9  
Đầu
Đuôi
1 2 4 6 0
2 3 5 1
  2
4 3
1 1 3 7 7 4
  5
1 6 6
  7
8 8
0 1 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QNI gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QNI gửi 8785

KQXS Quảng Ngãi 31/03/2018

ĐẶC BIỆT 835741
GIẢI NHẤT 57420
GIẢI NHÌ 44630
GIẢI BA 87130 36023
GIẢI TƯ 40847 28658 93271
77025 54491 05995 23207
GIẢI NĂM 1895
GIẢI SÁU 6648 9275 1995
GIẢI BẢY 500
GIẢI TÁM 29
Đầu
Đuôi
0 0 7
1  
2 0 3 5 9
3 0 0
4 1 7 8
5 8
6  
7 1 5
8  
9 1 5 5 5
Đầu
Đuôi
0 2 3 3 0
4 7 9 1
  2
2 3
  4
2 7 9 9 9 5
  6
0 4 7
4 5 8
2 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QNI gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QNI gửi 8785

KQXS Quảng Ngãi 24/03/2018

ĐẶC BIỆT 678267
GIẢI NHẤT 23983
GIẢI NHÌ 58837
GIẢI BA 29003 88411
GIẢI TƯ 73827 07878 47794
26754 83944 00251 90565
GIẢI NĂM 7707
GIẢI SÁU 4525 3537 1178
GIẢI BẢY 778
GIẢI TÁM 14
Đầu
Đuôi
0 3 7
1 1 4
2 5 7
3 7 7
4 4
5 1 4
6 5 7
7 8 8 8
8 3
9 4
Đầu
Đuôi
  0
1 5 1
  2
0 8 3
1 4 5 9 4
2 6 5
  6
0 2 3 3 6 7
7 7 7 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 QNI gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QNI gửi 8785
XSMB hom nay xo so