Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

Kết quả XSPY - KQSXPY trực tiếp nhanh VL

KQXS Phú Yên 23/10/2017

ĐẶC BIỆT 626973
GIẢI NHẤT 11443
GIẢI NHÌ 13745
GIẢI BA 48419 81850
GIẢI TƯ 45266 08177 15856
56243 87504 02240 47939
GIẢI NĂM 8399
GIẢI SÁU 8077 5606 3418
GIẢI BẢY 810
GIẢI TÁM 88
Đầu
Đuôi
0 4 6
1 0 8 9
2  
3 9
4 0 3 3 5
5 0 6
6 6
7 3 7 7
8 8
9 9
Đầu
Đuôi
1 4 5 0
  1
  2
4 4 7 3
0 4
4 5
0 5 6 6
7 7 7
1 8 8
1 3 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 PY gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 PY gửi 8785

KQXS Phú Yên 16/10/2017

ĐẶC BIỆT 571159
GIẢI NHẤT 93716
GIẢI NHÌ 62510
GIẢI BA 35002 87839
GIẢI TƯ 82761 44907 60117
31686 02797 98811 38513
GIẢI NĂM 7271
GIẢI SÁU 3192 0211 1013
GIẢI BẢY 551
GIẢI TÁM 03
Đầu
Đuôi
0 2 3 7
1 0 1 1 3 3 6 7
2  
3 9
4  
5 1 9
6 1
7 1
8 6
9 2 7
Đầu
Đuôi
1 0
1 1 5 6 7 1
0 9 2
0 1 1 3
  4
  5
1 8 6
0 1 9 7
  8
3 5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 PY gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 PY gửi 8785

KQXS Phú Yên 09/10/2017

ĐẶC BIỆT 056636
GIẢI NHẤT 84762
GIẢI NHÌ 26104
GIẢI BA 87532 44152
GIẢI TƯ 36166 00096 14112
08022 51849 00587 72776
GIẢI NĂM 5428
GIẢI SÁU 3644 7758 9297
GIẢI BẢY 743
GIẢI TÁM 93
Đầu
Đuôi
0 4
1 2
2 2 8
3 2 6
4 3 4 9
5 2 8
6 2 6
7 6
8 7
9 3 6 7
Đầu
Đuôi
  0
  1
1 2 3 5 6 2
4 9 3
0 4 4
  5
3 6 7 9 6
8 9 7
2 5 8
4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 PY gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 PY gửi 8785

KQXS Phú Yên 02/10/2017

ĐẶC BIỆT 437936
GIẢI NHẤT 28282
GIẢI NHÌ 71776
GIẢI BA 25628 12118
GIẢI TƯ 83313 58028 11818
63554 46061 07786 10570
GIẢI NĂM 3085
GIẢI SÁU 3647 2687 1492
GIẢI BẢY 673
GIẢI TÁM 86
Đầu
Đuôi
0  
1 3 8 8
2 8 8
3 6
4 7
5 4
6 1
7 0 3 6
8 2 5 6 6 7
9 2
Đầu
Đuôi
7 0
6 1
8 9 2
1 7 3
5 4
8 5
3 7 8 8 6
4 8 7
1 1 2 2 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 PY gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 PY gửi 8785

KQXS Phú Yên 25/09/2017

ĐẶC BIỆT 095647
GIẢI NHẤT 89934
GIẢI NHÌ 59677
GIẢI BA 15608 41183
GIẢI TƯ 56808 07992 14237
94570 12841 12252 52773
GIẢI NĂM 8477
GIẢI SÁU 5929 6382 1089
GIẢI BẢY 881
GIẢI TÁM 90
Đầu
Đuôi
0 8 8
1  
2 9
3 4 7
4 1 7
5 2
6  
7 0 3 7 7
8 1 2 3 9
9 0 2
Đầu
Đuôi
7 9 0
4 8 1
5 8 9 2
7 8 3
3 4
  5
  6
3 4 7 7 7
0 0 8
2 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 PY gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 PY gửi 8785
XSMB hom nay xo so