Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

Kết quả XSKG - KQSXKG trực tiếp nhanh VL

KQXS Kiên Giang 15/04/2018

ĐẶC BIỆT 922941
GIẢI NHẤT 46507
GIẢI NHÌ 39664
GIẢI BA 06874 17608
GIẢI TƯ 67432 42562 97229
62290 19126 24795 32948
GIẢI NĂM 5906
GIẢI SÁU 3839 7077 1400
GIẢI BẢY 089
GIẢI TÁM 18
Đầu
Đuôi
0 0 6 7 8
1 8
2 6 9
3 2 9
4 1 8
5  
6 2 4
7 4 7
8 9
9 0 5
Đầu
Đuôi
0 9 0
4 1
3 6 2
  3
6 7 4
9 5
0 2 6
0 7 7
0 1 4 8
2 3 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KG gửi 8785

KQXS Kiên Giang 08/04/2018

ĐẶC BIỆT 077677
GIẢI NHẤT 54840
GIẢI NHÌ 86193
GIẢI BA 00125 66389
GIẢI TƯ 50034 71996 13376
48943 81988 07630 93405
GIẢI NĂM 0175
GIẢI SÁU 0433 9616 1511
GIẢI BẢY 471
GIẢI TÁM 01
Đầu
Đuôi
0 1 5
1 1 6
2 5
3 0 3 4
4 0 3
5  
6  
7 1 5 6 7
8 8 9
9 3 6
Đầu
Đuôi
3 4 0
0 1 7 1
  2
3 4 9 3
3 4
0 2 7 5
1 7 9 6
7 7
8 8
8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KG gửi 8785

KQXS Kiên Giang 01/04/2018

ĐẶC BIỆT 968951
GIẢI NHẤT 52530
GIẢI NHÌ 80940
GIẢI BA 41201 46829
GIẢI TƯ 31526 59438 16493
28922 49949 12244 36478
GIẢI NĂM 5957
GIẢI SÁU 2540 2350 1901
GIẢI BẢY 740
GIẢI TÁM 58
Đầu
Đuôi
0 1 1
1  
2 2 6 9
3 0 8
4 0 0 0 4 9
5 0 1 7 8
6  
7 8
8  
9 3
Đầu
Đuôi
3 4 4 4 5 0
0 0 5 1
2 2
9 3
4 4
  5
2 6
5 7
3 5 7 8
2 4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KG gửi 8785

KQXS Kiên Giang 25/03/2018

ĐẶC BIỆT 186321
GIẢI NHẤT 03474
GIẢI NHÌ 69500
GIẢI BA 93860 98018
GIẢI TƯ 04019 82874 03274
03438 39755 83946 81968
GIẢI NĂM 9936
GIẢI SÁU 9335 6359 0165
GIẢI BẢY 048
GIẢI TÁM 40
Đầu
Đuôi
0 0
1 8 9
2 1
3 5 6 8
4 0 6 8
5 5 9
6 0 5 8
7 4 4 4
8  
9  
Đầu
Đuôi
0 4 6 0
2 1
  2
  3
7 7 7 4
3 5 6 5
3 4 6
  7
1 3 4 6 8
1 5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KG gửi 8785
XSMB hom nay xo so