Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

Kết quả XSKG - KQSXKG trực tiếp nhanh VL

KQXS Kiên Giang 25/06/2017

ĐẶC BIỆT 699709
GIẢI NHẤT 40563
GIẢI NHÌ 45478
GIẢI BA 44977 80780
GIẢI TƯ 00172 13294 25531
91519 22903 46850 10181
GIẢI NĂM 1090
GIẢI SÁU 9970 8820 8094
GIẢI BẢY 629
GIẢI TÁM 19
Đầu
Đuôi
0 3 9
1 9 9
2 0 9
3 1
4  
5 0
6 3
7 0 2 7 8
8 0 1
9 0 4 4
Đầu
Đuôi
2 5 7 8 9 0
3 8 1
7 2
0 6 3
9 9 4
  5
  6
7 7
7 8
0 1 1 2 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KG gửi 8785

KQXS Kiên Giang 18/06/2017

ĐẶC BIỆT 477472
GIẢI NHẤT 07629
GIẢI NHÌ 96799
GIẢI BA 91334 90023
GIẢI TƯ 19369 44897 59585
88782 55686 20431 60806
GIẢI NĂM 8676
GIẢI SÁU 4484 1505 5521
GIẢI BẢY 546
GIẢI TÁM 57
Đầu
Đuôi
0 5 6
1  
2 1 3 9
3 1 4
4 6
5 7
6 9
7 2 6
8 2 4 5 6
9 7 9
Đầu
Đuôi
  0
2 3 1
7 8 2
2 3
3 8 4
0 8 5
0 4 7 8 6
5 9 7
  8
2 6 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KG gửi 8785

KQXS Kiên Giang 11/06/2017

ĐẶC BIỆT 770373
GIẢI NHẤT 88235
GIẢI NHÌ 62481
GIẢI BA 80839 57503
GIẢI TƯ 04171 98970 07463
14665 29460 60384 40741
GIẢI NĂM 9583
GIẢI SÁU 3898 0083 9075
GIẢI BẢY 836
GIẢI TÁM 52
Đầu
Đuôi
0 3
1  
2  
3 5 6 9
4 1
5 2
6 0 3 5
7 0 1 3 5
8 1 3 3 4
9 8
Đầu
Đuôi
6 7 0
4 7 8 1
5 2
0 6 7 8 8 3
8 4
3 6 7 5
3 6
  7
9 8
3 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KG gửi 8785

KQXS Kiên Giang 04/06/2017

ĐẶC BIỆT 677233
GIẢI NHẤT 56683
GIẢI NHÌ 78062
GIẢI BA 07560 50445
GIẢI TƯ 31651 18891 12302
96191 72072 72768 52338
GIẢI NĂM 1785
GIẢI SÁU 6645 5572 3977
GIẢI BẢY 746
GIẢI TÁM 67
Đầu
Đuôi
0 2
1  
2  
3 3 8
4 5 5 6
5 1
6 0 2 7 8
7 2 2 7
8 3 5
9 1 1
Đầu
Đuôi
6 0
5 9 9 1
0 6 7 7 2
3 8 3
  4
4 4 8 5
4 6
6 7 7
3 6 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 KG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KG gửi 8785
XSMB hom nay xo so