Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

Kết quả XSHG - KQSXHG trực tiếp nhanh VL

KQXS Hậu Giang 17/02/2018

ĐẶC BIỆT 879038
GIẢI NHẤT 12817
GIẢI NHÌ 20938
GIẢI BA 90109 71084
GIẢI TƯ 23353 49042 63583
23530 23028 16917 77501
GIẢI NĂM 8742
GIẢI SÁU 8420 5400 4900
GIẢI BẢY 839
GIẢI TÁM 31
Đầu
Đuôi
0 0 0 1 9
1 7 7
2 0 8
3 0 1 8 8 9
4 2 2
5 3
6  
7  
8 3 4
9  
Đầu
Đuôi
0 0 2 3 0
0 3 1
4 4 2
5 8 3
8 4
  5
  6
1 1 7
2 3 3 8
0 3 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HG gửi 8785

KQXS Hậu Giang 10/02/2018

ĐẶC BIỆT 086719
GIẢI NHẤT 73410
GIẢI NHÌ 90875
GIẢI BA 50157 64922
GIẢI TƯ 04590 99150 76554
45474 79467 37524 49534
GIẢI NĂM 2169
GIẢI SÁU 4340 4636 4194
GIẢI BẢY 070
GIẢI TÁM 76
Đầu
Đuôi
0  
1 0 9
2 2 4
3 4 6
4 0
5 0 4 7
6 7 9
7 0 4 5 6
8  
9 0 4
Đầu
Đuôi
1 4 5 7 9 0
  1
2 2
  3
2 3 5 7 9 4
7 5
3 7 6
5 6 7
  8
1 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HG gửi 8785

KQXS Hậu Giang 03/02/2018

ĐẶC BIỆT 737084
GIẢI NHẤT 47065
GIẢI NHÌ 92312
GIẢI BA 74133 14399
GIẢI TƯ 10959 89396 52241
42543 60989 04194 50009
GIẢI NĂM 7248
GIẢI SÁU 3902 4299 7751
GIẢI BẢY 582
GIẢI TÁM 06
Đầu
Đuôi
0 2 6 9
1 2
2  
3 3
4 1 3 8
5 1 9
6 5
7  
8 2 4 9
9 4 6 9 9
Đầu
Đuôi
  0
4 5 1
0 1 8 2
3 4 3
8 9 4
6 5
0 9 6
  7
4 8
0 5 8 9 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HG gửi 8785

KQXS Hậu Giang 27/01/2018

ĐẶC BIỆT 178363
GIẢI NHẤT 38109
GIẢI NHÌ 60501
GIẢI BA 36188 83834
GIẢI TƯ 37118 20340 41753
04740 58490 77372 81401
GIẢI NĂM 8426
GIẢI SÁU 0366 6154 3297
GIẢI BẢY 593
GIẢI TÁM 97
Đầu
Đuôi
0 1 1 9
1 8
2 6
3 4
4 0 0
5 3 4
6 3 6
7 2
8 8
9 0 3 7 7
Đầu
Đuôi
4 4 9 0
0 0 1
7 2
5 6 9 3
3 5 4
  5
2 6 6
9 9 7
1 8 8
0 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HG gửi 8785
XSMB hom nay xo so