Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

Kết quả XSHCM - KQSXHCM trực tiếp nhanh VL

KQXS Hồ Chí Minh 16/04/2018

ĐẶC BIỆT 739383
GIẢI NHẤT 87908
GIẢI NHÌ 77907
GIẢI BA 04694 42930
GIẢI TƯ 96421 52738 73646
58446 46715 69734 96451
GIẢI NĂM 9790
GIẢI SÁU 7001 5748 2417
GIẢI BẢY 605
GIẢI TÁM 32
Đầu
Đuôi
0 1 5 7 8
1 5 7
2 1
3 0 2 4 8
4 6 6 8
5 1
6  
7  
8 3
9 0 4
Đầu
Đuôi
3 9 0
0 2 5 1
3 2
8 3
3 9 4
0 1 5
4 4 6
0 1 7
0 3 4 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 14/04/2018

ĐẶC BIỆT 552116
GIẢI NHẤT 97592
GIẢI NHÌ 82350
GIẢI BA 35197 71531
GIẢI TƯ 39162 40952 38114
67844 21971 76216 82955
GIẢI NĂM 0212
GIẢI SÁU 0320 6067 4422
GIẢI BẢY 457
GIẢI TÁM 03
Đầu
Đuôi
0 3
1 2 4 6 6
2 0 2
3 1
4 4
5 0 2 5 7
6 2 7
7 1
8  
9 2 7
Đầu
Đuôi
2 5 0
3 7 1
1 2 5 6 9 2
0 3
1 4 4
5 5
1 1 6
5 6 9 7
  8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 09/04/2018

ĐẶC BIỆT 740100
GIẢI NHẤT 89547
GIẢI NHÌ 96952
GIẢI BA 66525 84597
GIẢI TƯ 34800 31847 78550
25905 56036 36984 72641
GIẢI NĂM 0558
GIẢI SÁU 8083 7227 8646
GIẢI BẢY 639
GIẢI TÁM 35
Đầu
Đuôi
0 0 0 5
1  
2 5 7
3 5 6 9
4 1 6 7 7
5 0 2 8
6  
7  
8 3 4
9 7
Đầu
Đuôi
0 0 5 0
4 1
5 2
8 3
8 4
0 2 3 5
3 4 6
2 4 4 9 7
5 8
3 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 07/04/2018

ĐẶC BIỆT 026174
GIẢI NHẤT 12049
GIẢI NHÌ 07738
GIẢI BA 04876 97082
GIẢI TƯ 06500 81025 87422
60344 01949 46344 85920
GIẢI NĂM 3388
GIẢI SÁU 0173 5945 8011
GIẢI BẢY 422
GIẢI TÁM 14
Đầu
Đuôi
0 0
1 1 4
2 0 2 2 5
3 8
4 4 4 5 9 9
5  
6  
7 3 4 6
8 2 8
9  
Đầu
Đuôi
0 2 0
1 1
2 2 8 2
7 3
1 4 4 7 4
2 4 5
7 6
  7
3 8 8
4 4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 02/04/2018

ĐẶC BIỆT 580916
GIẢI NHẤT 13931
GIẢI NHÌ 99432
GIẢI BA 88219 48071
GIẢI TƯ 35113 90059 04844
87548 45052 21749 29943
GIẢI NĂM 4012
GIẢI SÁU 6104 9708 9014
GIẢI BẢY 747
GIẢI TÁM 60
Đầu
Đuôi
0 4 8
1 2 3 4 6 9
2  
3 1 2
4 3 4 7 8 9
5 2 9
6 0
7 1
8  
9  
Đầu
Đuôi
6 0
3 7 1
1 3 5 2
1 4 3
0 1 4 4
  5
1 6
4 7
0 4 8
1 4 5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 31/03/2018

ĐẶC BIỆT 669251
GIẢI NHẤT 32672
GIẢI NHÌ 39520
GIẢI BA 11992 11864
GIẢI TƯ 65612 86399 42860
37722 05119 62956 56110
GIẢI NĂM 8439
GIẢI SÁU 9469 8107 3886
GIẢI BẢY 345
GIẢI TÁM 76
Đầu
Đuôi
0 7
1 0 2 9
2 0 2
3 9
4 5
5 1 6
6 0 4 9
7 2 6
8 6
9 2 9
Đầu
Đuôi
1 2 6 0
5 1
1 2 7 9 2
  3
6 4
4 5
5 7 8 6
0 7
  8
1 3 6 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 26/03/2018

ĐẶC BIỆT 022213
GIẢI NHẤT 91711
GIẢI NHÌ 33932
GIẢI BA 85129 21043
GIẢI TƯ 09766 60268 68468
96626 73880 92284 31888
GIẢI NĂM 5254
GIẢI SÁU 1219 4944 6284
GIẢI BẢY 343
GIẢI TÁM 69
Đầu
Đuôi
0  
1 1 3 9
2 6 9
3 2
4 3 3 4
5 4
6 6 8 8 9
7  
8 0 4 4 8
9  
Đầu
Đuôi
8 0
1 1
3 2
1 4 4 3
4 5 8 8 4
  5
2 6 6
  7
6 6 8 8
1 2 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 24/03/2018

ĐẶC BIỆT 311546
GIẢI NHẤT 39121
GIẢI NHÌ 11462
GIẢI BA 42882 32219
GIẢI TƯ 33191 27054 22660
54761 31630 35935 26755
GIẢI NĂM 2878
GIẢI SÁU 6671 8247 9581
GIẢI BẢY 042
GIẢI TÁM 49
Đầu
Đuôi
0  
1 9
2 1
3 0 5
4 2 6 7 9
5 4 5
6 0 1 2
7 1 8
8 1 2
9 1
Đầu
Đuôi
3 6 0
2 6 7 8 9 1
4 6 8 2
  3
5 4
3 5 5
4 6
4 7
7 8
1 4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785
XSMB hom nay xo so