Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

Kết quả XSGL - KQSXGL trực tiếp nhanh VL

KQXS Gia Lai 23/06/2017

ĐẶC BIỆT 091819
GIẢI NHẤT 08184
GIẢI NHÌ 34697
GIẢI BA 67246 26537
GIẢI TƯ 84799 94280 30903
20498 30962 68066 84480
GIẢI NĂM 7428
GIẢI SÁU 1276 9150 6634
GIẢI BẢY 918
GIẢI TÁM 49
Đầu
Đuôi
0 3
1 8 9
2 8
3 4 7
4 6 9
5 0
6 2 6
7 6
8 0 0 4
9 7 8 9
Đầu
Đuôi
5 8 8 0
  1
6 2
0 3
3 8 4
  5
4 6 7 6
3 9 7
1 2 9 8
1 4 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 GL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 GL gửi 8785

KQXS Gia Lai 16/06/2017

ĐẶC BIỆT 750161
GIẢI NHẤT 48728
GIẢI NHÌ 47987
GIẢI BA 96332 49310
GIẢI TƯ 51088 97581 05652
79473 19298 41188 22932
GIẢI NĂM 6726
GIẢI SÁU 9380 6510 7519
GIẢI BẢY 347
GIẢI TÁM 17
Đầu
Đuôi
0  
1 0 0 7 9
2 6 8
3 2 2
4 7
5 2
6 1
7 3
8 0 1 7 8 8
9 8
Đầu
Đuôi
1 1 8 0
6 8 1
3 3 5 2
7 3
  4
  5
2 6
1 4 8 7
2 8 8 9 8
1 9
Lấy kết quả Soạn: X3 GL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 GL gửi 8785

KQXS Gia Lai 09/06/2017

ĐẶC BIỆT 607072
GIẢI NHẤT 49982
GIẢI NHÌ 38124
GIẢI BA 08049 65375
GIẢI TƯ 29959 84278 05435
91338 84536 45753 85168
GIẢI NĂM 1668
GIẢI SÁU 6777 1083 0780
GIẢI BẢY 030
GIẢI TÁM 81
Đầu
Đuôi
0  
1  
2 4
3 0 5 6 8
4 9
5 3 9
6 8 8
7 2 5 7 8
8 0 1 2 3
9  
Đầu
Đuôi
3 8 0
8 1
7 8 2
5 8 3
2 4
3 7 5
3 6
7 7
3 6 6 7 8
4 5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 GL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 GL gửi 8785

KQXS Gia Lai 02/06/2017

ĐẶC BIỆT 649061
GIẢI NHẤT 31681
GIẢI NHÌ 05581
GIẢI BA 10567 82521
GIẢI TƯ 02068 08652 03517
68563 48555 08369 58534
GIẢI NĂM 2350
GIẢI SÁU 0795 8873 6708
GIẢI BẢY 339
GIẢI TÁM 98
Đầu
Đuôi
0 8
1 7
2 1
3 4 9
4  
5 0 2 5
6 1 3 7 8 9
7 3
8 1 1
9 5 8
Đầu
Đuôi
5 0
2 6 8 8 1
5 2
6 7 3
3 4
5 9 5
  6
1 6 7
0 6 9 8
3 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 GL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 GL gửi 8785
XSMB hom nay xo so