Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

Kết quả XSGL - KQSXGL trực tiếp nhanh VL

KQXS Gia Lai 22/06/2018

ĐẶC BIỆT 363421
GIẢI NHẤT 61896
GIẢI NHÌ 28541
GIẢI BA 26247 12538
GIẢI TƯ 68752 49365 85276
41640 04294 68837 08835
GIẢI NĂM 4667
GIẢI SÁU 2442 8824 8758
GIẢI BẢY 373
GIẢI TÁM 09
Đầu
Đuôi
0 9
1  
2 1 4
3 5 7 8
4 0 1 2 7
5 2 8
6 5 7
7 3 6
8  
9 4 6
Đầu
Đuôi
4 0
2 4 1
4 5 2
7 3
2 9 4
3 6 5
7 9 6
3 4 6 7
3 5 8
0 9
Lấy kết quả Soạn: X3 GL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 GL gửi 8785

KQXS Gia Lai 15/06/2018

ĐẶC BIỆT 801042
GIẢI NHẤT 54039
GIẢI NHÌ 89057
GIẢI BA 96742 34271
GIẢI TƯ 03523 58085 95850
18051 39446 08178 97133
GIẢI NĂM 8591
GIẢI SÁU 2430 9028 6590
GIẢI BẢY 340
GIẢI TÁM 14
Đầu
Đuôi
0  
1 4
2 3 8
3 0 3 9
4 0 2 2 6
5 0 1 7
6  
7 1 8
8 5
9 0 1
Đầu
Đuôi
3 4 5 9 0
5 7 9 1
4 4 2
2 3 3
1 4
8 5
4 6
5 7
2 7 8
3 9
Lấy kết quả Soạn: X3 GL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 GL gửi 8785

KQXS Gia Lai 08/06/2018

ĐẶC BIỆT 068496
GIẢI NHẤT 18771
GIẢI NHÌ 32553
GIẢI BA 47020 94018
GIẢI TƯ 60845 58627 94139
95774 30941 20240 99948
GIẢI NĂM 8095
GIẢI SÁU 9536 7376 7020
GIẢI BẢY 839
GIẢI TÁM 88
Đầu
Đuôi
0  
1 8
2 0 0 7
3 6 9 9
4 0 1 5 8
5 3
6  
7 1 4 6
8 8
9 5 6
Đầu
Đuôi
2 2 4 0
4 7 1
  2
5 3
7 4
4 9 5
3 7 9 6
2 7
1 4 8 8
3 3 9
Lấy kết quả Soạn: X3 GL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 GL gửi 8785

KQXS Gia Lai 01/06/2018

ĐẶC BIỆT 928264
GIẢI NHẤT 88390
GIẢI NHÌ 00918
GIẢI BA 49427 15664
GIẢI TƯ 85313 79252 40238
09772 59686 50451 99043
GIẢI NĂM 8609
GIẢI SÁU 1914 6392 4117
GIẢI BẢY 861
GIẢI TÁM 53
Đầu
Đuôi
0 9
1 3 4 7 8
2 7
3 8
4 3
5 1 2 3
6 1 4 4
7 2
8 6
9 0 2
Đầu
Đuôi
9 0
5 6 1
5 7 9 2
1 4 5 3
1 6 6 4
  5
8 6
1 2 7
1 3 8
0 9
Lấy kết quả Soạn: X3 GL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 GL gửi 8785

KQXS Gia Lai 25/05/2018

ĐẶC BIỆT 422916
GIẢI NHẤT 74026
GIẢI NHÌ 77168
GIẢI BA 35931 62942
GIẢI TƯ 32859 90281 71150
12559 79044 50088 05836
GIẢI NĂM 3685
GIẢI SÁU 4952 3180 3212
GIẢI BẢY 535
GIẢI TÁM 19
Đầu
Đuôi
0  
1 2 6 9
2 6
3 1 5 6
4 2 4
5 0 2 9 9
6 8
7  
8 0 1 5 8
9  
Đầu
Đuôi
5 8 0
3 8 1
1 4 5 2
  3
4 4
3 8 5
1 2 3 6
  7
6 8 8
1 5 5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 GL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 GL gửi 8785
XSMB hom nay xo so