Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

Kết quả XSDT - KQSXDT trực tiếp nhanh VL

KQXS Đồng Tháp 18/06/2018

ĐẶC BIỆT 391630
GIẢI NHẤT 29928
GIẢI NHÌ 82606
GIẢI BA 14720 33264
GIẢI TƯ 22897 64552 06595
93759 42366 53202 29546
GIẢI NĂM 0238
GIẢI SÁU 1108 2189 3927
GIẢI BẢY 703
GIẢI TÁM 15
Đầu
Đuôi
0 2 3 6 8
1 5
2 0 7 8
3 0 8
4 6
5 2 9
6 4 6
7  
8 9
9 5 7
Đầu
Đuôi
2 3 0
  1
0 5 2
0 3
6 4
1 9 5
0 4 6 6
2 9 7
0 2 3 8
5 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DT gửi 8785

KQXS Đồng Tháp 11/06/2018

ĐẶC BIỆT 936076
GIẢI NHẤT 86473
GIẢI NHÌ 18922
GIẢI BA 30227 41015
GIẢI TƯ 37352 19847 73440
55315 31242 93904 25892
GIẢI NĂM 3478
GIẢI SÁU 5735 5480 0562
GIẢI BẢY 701
GIẢI TÁM 51
Đầu
Đuôi
0 1 4
1 5 5
2 2 7
3 5
4 0 2 7
5 1 2
6 2
7 3 6 8
8 0
9 2
Đầu
Đuôi
4 8 0
0 5 1
2 4 5 6 9 2
7 3
0 4
1 1 3 5
7 6
2 4 7
7 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 DT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DT gửi 8785

KQXS Đồng Tháp 04/06/2018

ĐẶC BIỆT 848879
GIẢI NHẤT 16313
GIẢI NHÌ 82613
GIẢI BA 44886 57692
GIẢI TƯ 77863 60643 42862
08694 73817 70607 52784
GIẢI NĂM 0908
GIẢI SÁU 4182 3178 2689
GIẢI BẢY 044
GIẢI TÁM 17
Đầu
Đuôi
0 7 8
1 3 3 7 7
2  
3  
4 3 4
5  
6 2 3
7 8 9
8 2 4 6 9
9 2 4
Đầu
Đuôi
  0
  1
6 8 9 2
1 1 4 6 3
4 8 9 4
  5
8 6
0 1 1 7
0 7 8
7 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DT gửi 8785

KQXS Đồng Tháp 28/05/2018

ĐẶC BIỆT 344338
GIẢI NHẤT 59646
GIẢI NHÌ 76430
GIẢI BA 70136 66315
GIẢI TƯ 24533 91760 24754
00018 67076 21264 50605
GIẢI NĂM 5738
GIẢI SÁU 8554 4610 1248
GIẢI BẢY 010
GIẢI TÁM 06
Đầu
Đuôi
0 5 6
1 0 0 5 8
2  
3 0 3 6 8 8
4 6 8
5 4 4
6 0 4
7 6
8  
9  
Đầu
Đuôi
1 1 3 6 0
  1
  2
3 3
5 5 6 4
0 1 5
0 3 4 7 6
  7
1 3 3 4 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 DT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DT gửi 8785
XSMB hom nay xo so