Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

Kết quả XSDT - KQSXDT trực tiếp nhanh VL

KQXS Đồng Tháp 19/02/2018

ĐẶC BIỆT 143530
GIẢI NHẤT 67583
GIẢI NHÌ 96325
GIẢI BA 28878 20594
GIẢI TƯ 53140 33465 75778
57134 05377 52631 09849
GIẢI NĂM 7557
GIẢI SÁU 3047 7366 3788
GIẢI BẢY 752
GIẢI TÁM 58
Đầu
Đuôi
0  
1  
2 5
3 0 1 4
4 0 7 9
5 2 7 8
6 5 6
7 7 8 8
8 3 8
9 4
Đầu
Đuôi
3 4 0
3 1
5 2
8 3
3 9 4
2 6 5
6 6
4 5 7 7
5 7 7 8 8
4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DT gửi 8785

KQXS Đồng Tháp 12/02/2018

ĐẶC BIỆT 640739
GIẢI NHẤT 32142
GIẢI NHÌ 74614
GIẢI BA 65616 15314
GIẢI TƯ 00424 94099 88342
99184 55870 79249 28962
GIẢI NĂM 3751
GIẢI SÁU 8551 3414 7185
GIẢI BẢY 681
GIẢI TÁM 62
Đầu
Đuôi
0  
1 4 4 4 6
2 4
3 9
4 2 2 9
5 1 1
6 2 2
7 0
8 1 4 5
9 9
Đầu
Đuôi
7 0
5 5 8 1
4 4 6 6 2
  3
1 1 1 2 8 4
8 5
1 6
  7
  8
3 4 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DT gửi 8785

KQXS Đồng Tháp 05/02/2018

ĐẶC BIỆT 016834
GIẢI NHẤT 24601
GIẢI NHÌ 07277
GIẢI BA 25854 22172
GIẢI TƯ 90938 14466 35979
89895 42136 65168 06239
GIẢI NĂM 7247
GIẢI SÁU 0346 2514 3939
GIẢI BẢY 685
GIẢI TÁM 30
Đầu
Đuôi
0 1
1 4
2  
3 0 4 6 8 9 9
4 6 7
5 4
6 6 8
7 2 7 9
8 5
9 5
Đầu
Đuôi
3 0
0 1
7 2
  3
1 3 5 4
8 9 5
3 4 6 6
4 7 7
3 6 8
3 3 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DT gửi 8785

KQXS Đồng Tháp 29/01/2018

ĐẶC BIỆT 261125
GIẢI NHẤT 94606
GIẢI NHÌ 77555
GIẢI BA 25876 83375
GIẢI TƯ 11733 16443 86418
44651 23279 44253 44529
GIẢI NĂM 6517
GIẢI SÁU 4078 8419 6655
GIẢI BẢY 284
GIẢI TÁM 07
Đầu
Đuôi
0 6 7
1 7 8 9
2 5 9
3 3
4 3
5 1 3 5 5
6  
7 5 6 8 9
8 4
9  
Đầu
Đuôi
  0
5 1
  2
3 4 5 3
8 4
2 5 5 7 5
0 7 6
0 1 7
1 7 8
1 2 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DT gửi 8785

KQXS Đồng Tháp 22/01/2018

ĐẶC BIỆT 309186
GIẢI NHẤT 46860
GIẢI NHÌ 26312
GIẢI BA 46357 70638
GIẢI TƯ 52204 50063 46620
63286 41881 67583 77964
GIẢI NĂM 1417
GIẢI SÁU 4020 0948 4342
GIẢI BẢY 904
GIẢI TÁM 90
Đầu
Đuôi
0 4 4
1 2 7
2 0 0
3 8
4 2 8
5 7
6 0 3 4
7  
8 1 3 6 6
9 0
Đầu
Đuôi
2 2 6 9 0
8 1
1 4 2
6 8 3
0 0 6 4
  5
8 8 6
1 5 7
3 4 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 DT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DT gửi 8785
XSMB hom nay xo so