Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

Kết quả XSDNO - KQSXDNO trực tiếp nhanh VL

KQXS Đắc Nông 19/08/2017

ĐẶC BIỆT 437079
GIẢI NHẤT 44987
GIẢI NHÌ 02873
GIẢI BA 39406 48383
GIẢI TƯ 35859 62766 66777
85176 05162 84630 09335
GIẢI NĂM 3829
GIẢI SÁU 1515 2375 0533
GIẢI BẢY 692
GIẢI TÁM 20
Đầu
Đuôi
0 6
1 5
2 0 9
3 0 3 5
4  
5 9
6 2 6
7 3 5 6 7 9
8 3 7
9 2
Đầu
Đuôi
2 3 0
  1
6 9 2
3 7 8 3
  4
1 3 7 5
0 6 7 6
7 8 7
  8
2 5 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNO gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNO gửi 8785

KQXS Đắc Nông 12/08/2017

ĐẶC BIỆT 390662
GIẢI NHẤT 32438
GIẢI NHÌ 91589
GIẢI BA 35904 73968
GIẢI TƯ 37101 82524 11195
77317 40141 01428 76593
GIẢI NĂM 0787
GIẢI SÁU 0471 2720 9262
GIẢI BẢY 743
GIẢI TÁM 71
Đầu
Đuôi
0 1 4
1 7
2 0 4 8
3 8
4 1 3
5  
6 2 2 8
7 1 1
8 7 9
9 3 5
Đầu
Đuôi
2 0
0 4 7 7 1
6 6 2
4 9 3
0 2 4
9 5
  6
1 8 7
2 3 6 8
8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNO gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNO gửi 8785

KQXS Đắc Nông 05/08/2017

ĐẶC BIỆT 142466
GIẢI NHẤT 49349
GIẢI NHÌ 38225
GIẢI BA 52876 99402
GIẢI TƯ 17391 91098 90730
78285 48228 78192 21858
GIẢI NĂM 3173
GIẢI SÁU 1553 4142 2025
GIẢI BẢY 054
GIẢI TÁM 11
Đầu
Đuôi
0 2
1 1
2 5 5 8
3 0
4 2 9
5 3 4 8
6 6
7 3 6
8 5
9 1 2 8
Đầu
Đuôi
3 0
1 9 1
0 4 9 2
5 7 3
5 4
2 2 8 5
6 7 6
  7
2 5 9 8
4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNO gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNO gửi 8785

KQXS Đắc Nông 29/07/2017

ĐẶC BIỆT 082160
GIẢI NHẤT 93663
GIẢI NHÌ 39471
GIẢI BA 12248 20001
GIẢI TƯ 24188 72880 52500
39564 04159 05622 42285
GIẢI NĂM 8787
GIẢI SÁU 4794 8611 6505
GIẢI BẢY 389
GIẢI TÁM 77
Đầu
Đuôi
0 0 1 5
1 1
2 2
3  
4 8
5 9
6 0 3 4
7 1 7
8 0 5 7 8 9
9 4
Đầu
Đuôi
0 6 8 0
0 1 7 1
2 2
6 3
6 9 4
0 8 5
  6
7 8 7
4 8 8
5 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNO gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNO gửi 8785

KQXS Đắc Nông 22/07/2017

ĐẶC BIỆT 164150
GIẢI NHẤT 25351
GIẢI NHÌ 69931
GIẢI BA 53490 41082
GIẢI TƯ 52927 65078 28768
63027 39515 99408 68185
GIẢI NĂM 9331
GIẢI SÁU 6956 7569 6765
GIẢI BẢY 233
GIẢI TÁM 89
Đầu
Đuôi
0 8
1 5
2 7 7
3 1 1 3
4  
5 0 1 6
6 5 8 9
7 8
8 2 5 9
9 0
Đầu
Đuôi
5 9 0
3 3 5 1
8 2
3 3
  4
1 6 8 5
5 6
2 2 7
0 6 7 8
6 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNO gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNO gửi 8785
XSMB hom nay xo so