Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

Kết quả XSDNO - KQSXDNO trực tiếp nhanh VL

KQXS Đắc Nông 23/06/2018

ĐẶC BIỆT 967285
GIẢI NHẤT 63531
GIẢI NHÌ 23884
GIẢI BA 28995 82040
GIẢI TƯ 37233 59555 49488
15436 77564 74863 44823
GIẢI NĂM 4182
GIẢI SÁU 2737 5669 1251
GIẢI BẢY 239
GIẢI TÁM 90
Đầu
Đuôi
0  
1  
2 3
3 1 3 6 7 9
4 0
5 1 5
6 3 4 9
7  
8 2 4 5 8
9 0 5
Đầu
Đuôi
4 9 0
3 5 1
8 2
2 3 6 3
6 8 4
5 8 9 5
3 6
3 7
8 8
3 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNO gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNO gửi 8785

KQXS Đắc Nông 16/06/2018

ĐẶC BIỆT 431415
GIẢI NHẤT 03579
GIẢI NHÌ 98067
GIẢI BA 93815 79693
GIẢI TƯ 47311 25373 84112
60566 43885 56588 72999
GIẢI NĂM 2647
GIẢI SÁU 8646 9821 4765
GIẢI BẢY 139
GIẢI TÁM 34
Đầu
Đuôi
0  
1 1 2 5 5
2 1
3 4 9
4 6 7
5  
6 5 6 7
7 3 9
8 5 8
9 3 9
Đầu
Đuôi
  0
1 2 1
1 2
7 9 3
3 4
1 1 6 8 5
4 6 6
4 6 7
8 8
3 7 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNO gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNO gửi 8785

KQXS Đắc Nông 09/06/2018

ĐẶC BIỆT 150959
GIẢI NHẤT 77986
GIẢI NHÌ 72933
GIẢI BA 70904 08186
GIẢI TƯ 43161 33079 95842
76461 18318 05789 54424
GIẢI NĂM 6065
GIẢI SÁU 1199 2674 4660
GIẢI BẢY 189
GIẢI TÁM 12
Đầu
Đuôi
0 4
1 2 8
2 4
3 3
4 2
5 9
6 0 1 1 5
7 4 9
8 6 6 9 9
9 9
Đầu
Đuôi
6 0
6 6 1
1 4 2
3 3
0 2 7 4
6 5
8 8 6
  7
1 8
5 7 8 8 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNO gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNO gửi 8785

KQXS Đắc Nông 02/06/2018

ĐẶC BIỆT 758055
GIẢI NHẤT 40888
GIẢI NHÌ 74090
GIẢI BA 68749 46936
GIẢI TƯ 45810 69872 95489
68310 08328 53970 51588
GIẢI NĂM 8091
GIẢI SÁU 5721 8924 6865
GIẢI BẢY 369
GIẢI TÁM 25
Đầu
Đuôi
0  
1 0 0
2 1 4 5 8
3 6
4 9
5 5
6 5 9
7 0 2
8 8 8 9
9 0 1
Đầu
Đuôi
1 1 7 9 0
2 9 1
7 2
  3
2 4
2 5 6 5
3 6
  7
2 8 8 8
4 6 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNO gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNO gửi 8785

KQXS Đắc Nông 26/05/2018

ĐẶC BIỆT 407624
GIẢI NHẤT 17926
GIẢI NHÌ 30490
GIẢI BA 71671 39600
GIẢI TƯ 58883 59857 42957
74196 98230 77800 50202
GIẢI NĂM 1051
GIẢI SÁU 8521 5215 4936
GIẢI BẢY 433
GIẢI TÁM 12
Đầu
Đuôi
0 0 0 2
1 2 5
2 1 4 6
3 0 3 6
4  
5 1 7 7
6  
7 1
8 3
9 0 6
Đầu
Đuôi
0 0 3 9 0
2 5 7 1
0 1 2
3 8 3
2 4
1 5
2 3 9 6
5 5 7
  8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNO gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNO gửi 8785
XSMB hom nay xo so