Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

Kết quả XSDNG - KQSXDNG trực tiếp nhanh VL

KQXS Đà Nẵng 21/02/2018

ĐẶC BIỆT 668378
GIẢI NHẤT 88901
GIẢI NHÌ 17995
GIẢI BA 02725 47515
GIẢI TƯ 63177 49078 82985
07228 88908 34353 05417
GIẢI NĂM 9449
GIẢI SÁU 4600 5242 9564
GIẢI BẢY 539
GIẢI TÁM 89
Đầu
Đuôi
0 0 1 8
1 5 7
2 5 8
3 9
4 2 9
5 3
6 4
7 7 8 8
8 5 9
9 5
Đầu
Đuôi
0 0
0 1
4 2
5 3
6 4
1 2 8 9 5
  6
1 7 7
0 2 7 7 8
3 4 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 17/02/2018

ĐẶC BIỆT 426603
GIẢI NHẤT 06968
GIẢI NHÌ 58229
GIẢI BA 54719 94260
GIẢI TƯ 70894 87374 13131
61623 44335 89181 36873
GIẢI NĂM 4549
GIẢI SÁU 0150 2641 3890
GIẢI BẢY 044
GIẢI TÁM 09
Đầu
Đuôi
0 3 9
1 9
2 3 9
3 1 5
4 1 4 9
5 0
6 0 8
7 3 4
8 1
9 0 4
Đầu
Đuôi
5 6 9 0
3 4 8 1
  2
0 2 7 3
4 7 9 4
3 5
  6
  7
6 8
0 1 2 4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 14/02/2018

ĐẶC BIỆT 285929
GIẢI NHẤT 40010
GIẢI NHÌ 54263
GIẢI BA 27010 83393
GIẢI TƯ 49193 84992 65539
25923 16520 37220 37828
GIẢI NĂM 0214
GIẢI SÁU 8646 2579 7028
GIẢI BẢY 125
GIẢI TÁM 96
Đầu
Đuôi
0  
1 0 0 4
2 0 0 3 5 8 8 9
3 9
4 6
5  
6 3
7 9
8  
9 2 3 3 6
Đầu
Đuôi
1 1 2 2 0
  1
9 2
2 6 9 9 3
1 4
2 5
4 9 6
  7
2 2 8
2 3 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 10/02/2018

ĐẶC BIỆT 246367
GIẢI NHẤT 54142
GIẢI NHÌ 94474
GIẢI BA 76090 32319
GIẢI TƯ 52387 18576 09978
26648 07422 49314 91234
GIẢI NĂM 5197
GIẢI SÁU 1821 2909 5068
GIẢI BẢY 709
GIẢI TÁM 33
Đầu
Đuôi
0 9 9
1 4 9
2 1 2
3 3 4
4 2 8
5  
6 7 8
7 4 6 8
8 7
9 0 7
Đầu
Đuôi
9 0
2 1
2 4 2
3 3
1 3 7 4
  5
7 6
6 8 9 7
4 6 7 8
0 0 1 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 07/02/2018

ĐẶC BIỆT 714038
GIẢI NHẤT 21660
GIẢI NHÌ 44136
GIẢI BA 04048 18206
GIẢI TƯ 75131 52066 74567
56139 77866 18752 70536
GIẢI NĂM 6239
GIẢI SÁU 1673 8516 7496
GIẢI BẢY 564
GIẢI TÁM 30
Đầu
Đuôi
0 6
1 6
2  
3 0 1 6 6 8 9 9
4 8
5 2
6 0 4 6 6 7
7 3
8  
9 6
Đầu
Đuôi
3 6 0
3 1
5 2
7 3
6 4
  5
0 1 3 3 6 6 9 6
6 7
3 4 8
3 3 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 03/02/2018

ĐẶC BIỆT 173622
GIẢI NHẤT 48501
GIẢI NHÌ 73211
GIẢI BA 33674 24034
GIẢI TƯ 00184 34981 03399
93926 35557 11011 56309
GIẢI NĂM 7780
GIẢI SÁU 5542 5811 6520
GIẢI BẢY 125
GIẢI TÁM 16
Đầu
Đuôi
0 1 9
1 1 1 1 6
2 0 2 5 6
3 4
4 2
5 7
6  
7 4
8 0 1 4
9 9
Đầu
Đuôi
2 8 0
0 1 1 1 8 1
2 4 2
  3
3 7 8 4
2 5
1 2 6
5 7
  8
0 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 31/01/2018

ĐẶC BIỆT 807812
GIẢI NHẤT 15570
GIẢI NHÌ 88759
GIẢI BA 24814 12877
GIẢI TƯ 18980 35406 44044
98812 93935 13482 80554
GIẢI NĂM 8032
GIẢI SÁU 5060 6618 1851
GIẢI BẢY 235
GIẢI TÁM 85
Đầu
Đuôi
0 6
1 2 2 4 8
2  
3 2 5 5
4 4
5 1 4 9
6 0
7 0 7
8 0 2 5
9  
Đầu
Đuôi
6 7 8 0
5 1
1 1 3 8 2
  3
1 4 5 4
3 3 8 5
0 6
7 7
1 8
5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 27/01/2018

ĐẶC BIỆT 196296
GIẢI NHẤT 23207
GIẢI NHÌ 22816
GIẢI BA 17620 17676
GIẢI TƯ 99717 48107 61826
15662 53023 81423 80226
GIẢI NĂM 5390
GIẢI SÁU 6690 3668 4596
GIẢI BẢY 001
GIẢI TÁM 73
Đầu
Đuôi
0 1 7 7
1 6 7
2 0 3 3 6 6
3  
4  
5  
6 2 8
7 3 6
8  
9 0 0 6 6
Đầu
Đuôi
2 9 9 0
0 1
6 2
2 2 7 3
  4
  5
1 2 2 7 9 9 6
0 0 1 7
6 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 24/01/2018

ĐẶC BIỆT 368886
GIẢI NHẤT 28761
GIẢI NHÌ 48866
GIẢI BA 06650 16283
GIẢI TƯ 46525 56552 76946
39058 40421 10822 18356
GIẢI NĂM 5186
GIẢI SÁU 1795 4387 4364
GIẢI BẢY 470
GIẢI TÁM 05
Đầu
Đuôi
0 5
1  
2 1 2 5
3  
4 6
5 0 2 6 8
6 1 4 6
7 0
8 3 6 6 7
9 5
Đầu
Đuôi
5 7 0
2 6 1
2 5 2
8 3
6 4
0 2 9 5
4 5 6 8 8 6
8 7
5 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785
XSMB hom nay xo so