Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

Kết quả XSDNG - KQSXDNG trực tiếp nhanh VL

KQXS Đà Nẵng 23/06/2018

ĐẶC BIỆT 064092
GIẢI NHẤT 42069
GIẢI NHÌ 93100
GIẢI BA 47541 84504
GIẢI TƯ 64695 00090 38032
50196 99655 15467 68144
GIẢI NĂM 0647
GIẢI SÁU 0026 5396 0180
GIẢI BẢY 569
GIẢI TÁM 16
Đầu
Đuôi
0 0 4
1 6
2 6
3 2
4 1 4 7
5 5
6 7 9 9
7  
8 0
9 0 2 5 6 6
Đầu
Đuôi
0 8 9 0
4 1
3 9 2
  3
0 4 4
5 9 5
1 2 9 9 6
4 6 7
  8
6 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 20/06/2018

ĐẶC BIỆT 799935
GIẢI NHẤT 55844
GIẢI NHÌ 74263
GIẢI BA 74086 53888
GIẢI TƯ 37454 03739 21739
25620 81552 60679 07429
GIẢI NĂM 3775
GIẢI SÁU 6406 3258 4738
GIẢI BẢY 897
GIẢI TÁM 22
Đầu
Đuôi
0 6
1  
2 0 2 9
3 5 8 9 9
4 4
5 2 4 8
6 3
7 5 9
8 6 8
9 7
Đầu
Đuôi
2 0
  1
2 5 2
6 3
4 5 4
3 7 5
0 8 6
9 7
3 5 8 8
2 3 3 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 16/06/2018

ĐẶC BIỆT 209047
GIẢI NHẤT 24637
GIẢI NHÌ 25030
GIẢI BA 74705 27092
GIẢI TƯ 36698 95496 65253
96751 29693 87548 46169
GIẢI NĂM 5325
GIẢI SÁU 3460 5052 5038
GIẢI BẢY 929
GIẢI TÁM 24
Đầu
Đuôi
0 5
1  
2 4 5 9
3 0 7 8
4 7 8
5 1 2 3
6 0 9
7  
8  
9 2 3 6 8
Đầu
Đuôi
3 6 0
5 1
5 9 2
5 9 3
2 4
0 2 5
9 6
3 4 7
3 4 9 8
2 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 13/06/2018

ĐẶC BIỆT 611651
GIẢI NHẤT 59238
GIẢI NHÌ 59499
GIẢI BA 16523 55327
GIẢI TƯ 92400 24319 11307
21716 28203 59865 75662
GIẢI NĂM 4978
GIẢI SÁU 4537 9538 6322
GIẢI BẢY 634
GIẢI TÁM 90
Đầu
Đuôi
0 0 3 7
1 6 9
2 2 3 7
3 4 7 8 8
4  
5 1
6 2 5
7 8
8  
9 0 9
Đầu
Đuôi
0 9 0
5 1
2 6 2
0 2 3
3 4
6 5
1 6
0 2 3 7
3 3 7 8
1 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 09/06/2018

ĐẶC BIỆT 244558
GIẢI NHẤT 70548
GIẢI NHÌ 40402
GIẢI BA 89829 75302
GIẢI TƯ 49957 43466 41621
57887 25890 71756 20704
GIẢI NĂM 1333
GIẢI SÁU 1500 7558 4248
GIẢI BẢY 789
GIẢI TÁM 68
Đầu
Đuôi
0 0 2 2 4
1  
2 1 9
3 3
4 8 8
5 6 7 8 8
6 6 8
7  
8 7 9
9 0
Đầu
Đuôi
0 9 0
2 1
0 0 2
3 3
0 4
  5
5 6 6
5 8 7
4 4 5 5 6 8
2 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 06/06/2018

ĐẶC BIỆT 084010
GIẢI NHẤT 03286
GIẢI NHÌ 39135
GIẢI BA 49370 02024
GIẢI TƯ 59097 70886 27487
45305 98704 00574 28481
GIẢI NĂM 7327
GIẢI SÁU 5346 8625 5631
GIẢI BẢY 816
GIẢI TÁM 13
Đầu
Đuôi
0 4 5
1 0 3 6
2 4 5 7
3 1 5
4 6
5  
6  
7 0 4
8 1 6 6 7
9 7
Đầu
Đuôi
1 7 0
3 8 1
  2
1 3
0 2 7 4
0 2 3 5
1 4 8 8 6
2 8 9 7
  8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 02/06/2018

ĐẶC BIỆT 985953
GIẢI NHẤT 64156
GIẢI NHÌ 74314
GIẢI BA 90286 93488
GIẢI TƯ 63561 97099 35509
09475 55774 60164 96631
GIẢI NĂM 4538
GIẢI SÁU 9463 2461 8030
GIẢI BẢY 016
GIẢI TÁM 76
Đầu
Đuôi
0 9
1 4 6
2  
3 0 1 8
4  
5 3 6
6 1 1 3 4
7 4 5 6
8 6 8
9 9
Đầu
Đuôi
3 0
3 6 6 1
  2
5 6 3
1 6 7 4
7 5
1 5 7 8 6
  7
3 8 8
0 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 30/05/2018

ĐẶC BIỆT 182278
GIẢI NHẤT 23491
GIẢI NHÌ 96579
GIẢI BA 22117 87543
GIẢI TƯ 62777 96699 04241
01728 90443 23262 25180
GIẢI NĂM 8089
GIẢI SÁU 0747 0761 8864
GIẢI BẢY 767
GIẢI TÁM 27
Đầu
Đuôi
0  
1 7
2 7 8
3  
4 1 3 3 7
5  
6 1 2 4 7
7 7 8 9
8 0 9
9 1 9
Đầu
Đuôi
8 0
4 6 9 1
6 2
4 4 3
6 4
  5
  6
1 2 4 6 7 7
2 7 8
7 8 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 26/05/2018

ĐẶC BIỆT 995941
GIẢI NHẤT 34345
GIẢI NHÌ 46526
GIẢI BA 66022 01624
GIẢI TƯ 62199 51547 25969
64945 38573 52527 70809
GIẢI NĂM 1863
GIẢI SÁU 3683 1980 3415
GIẢI BẢY 855
GIẢI TÁM 95
Đầu
Đuôi
0 9
1 5
2 2 4 6 7
3  
4 1 5 5 7
5 5
6 3 9
7 3
8 0 3
9 5 9
Đầu
Đuôi
8 0
4 1
2 2
6 7 8 3
2 4
1 4 4 5 9 5
2 6
2 4 7
  8
0 6 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785
XSMB hom nay xo so