Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

Kết quả XSDNG - KQSXDNG trực tiếp nhanh VL

KQXS Đà Nẵng 13/12/2017

ĐẶC BIỆT 649099
GIẢI NHẤT 72095
GIẢI NHÌ 13050
GIẢI BA 33161 55494
GIẢI TƯ 26479 91769 01907
24411 26075 70829 89329
GIẢI NĂM 7959
GIẢI SÁU 0361 3284 9231
GIẢI BẢY 637
GIẢI TÁM 13
Đầu
Đuôi
0 7
1 1 3
2 9 9
3 1 7
4  
5 0 9
6 1 1 9
7 5 9
8 4
9 4 5 9
Đầu
Đuôi
5 0
1 3 6 6 1
  2
1 3
8 9 4
7 9 5
  6
0 3 7
  8
2 2 5 6 7 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 09/12/2017

ĐẶC BIỆT 773857
GIẢI NHẤT 14888
GIẢI NHÌ 83486
GIẢI BA 99494 98413
GIẢI TƯ 98845 55055 64087
97824 14542 43914 69555
GIẢI NĂM 0412
GIẢI SÁU 8446 0673 9532
GIẢI BẢY 985
GIẢI TÁM 84
Đầu
Đuôi
0  
1 2 3 4
2 4
3 2
4 2 5 6
5 5 5 7
6  
7 3
8 4 5 6 7 8
9 4
Đầu
Đuôi
  0
  1
1 3 4 2
1 7 3
1 2 8 9 4
4 5 5 8 5
4 8 6
5 8 7
8 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 06/12/2017

ĐẶC BIỆT 596046
GIẢI NHẤT 18062
GIẢI NHÌ 08371
GIẢI BA 61506 54065
GIẢI TƯ 59000 49272 75554
43490 53705 71456 66407
GIẢI NĂM 0144
GIẢI SÁU 0026 1352 1369
GIẢI BẢY 958
GIẢI TÁM 36
Đầu
Đuôi
0 0 5 6 7
1  
2 6
3 6
4 4 6
5 2 4 6 8
6 2 5 9
7 1 2
8  
9 0
Đầu
Đuôi
0 9 0
7 1
5 6 7 2
  3
4 5 4
0 6 5
0 2 3 4 5 6
0 7
5 8
6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 02/12/2017

ĐẶC BIỆT 068451
GIẢI NHẤT 77156
GIẢI NHÌ 24329
GIẢI BA 79901 90367
GIẢI TƯ 67420 75707 70371
24966 57214 77567 17874
GIẢI NĂM 2472
GIẢI SÁU 4402 4798 6318
GIẢI BẢY 492
GIẢI TÁM 66
Đầu
Đuôi
0 1 2 7
1 4 8
2 0 9
3  
4  
5 1 6
6 6 6 7 7
7 1 2 4
8  
9 2 8
Đầu
Đuôi
2 0
0 5 7 1
0 7 9 2
  3
1 7 4
  5
5 6 6 6
0 6 6 7
1 9 8
2 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 29/11/2017

ĐẶC BIỆT 244394
GIẢI NHẤT 26590
GIẢI NHÌ 45586
GIẢI BA 49939 02892
GIẢI TƯ 72773 14465 93679
73773 31707 52027 58580
GIẢI NĂM 6138
GIẢI SÁU 0986 4227 2350
GIẢI BẢY 477
GIẢI TÁM 18
Đầu
Đuôi
0 7
1 8
2 7 7
3 8 9
4  
5 0
6 5
7 3 3 7 9
8 0 6 6
9 0 2 4
Đầu
Đuôi
5 8 9 0
  1
9 2
7 7 3
9 4
6 5
8 8 6
0 2 2 7 7
1 3 8
3 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 25/11/2017

ĐẶC BIỆT 338927
GIẢI NHẤT 68453
GIẢI NHÌ 49662
GIẢI BA 16875 14805
GIẢI TƯ 18808 37374 41808
02888 08050 20394 19032
GIẢI NĂM 9748
GIẢI SÁU 2882 4694 9446
GIẢI BẢY 198
GIẢI TÁM 51
Đầu
Đuôi
0 5 8 8
1  
2 7
3 2
4 6 8
5 0 1 3
6 2
7 4 5
8 2 8
9 4 4 8
Đầu
Đuôi
5 0
5 1
3 6 8 2
5 3
7 9 9 4
0 7 5
4 6
2 7
0 0 4 8 9 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 22/11/2017

ĐẶC BIỆT 331290
GIẢI NHẤT 54857
GIẢI NHÌ 06323
GIẢI BA 74275 74324
GIẢI TƯ 16416 67796 18742
30987 21627 20301 40898
GIẢI NĂM 5620
GIẢI SÁU 2175 0490 1568
GIẢI BẢY 987
GIẢI TÁM 80
Đầu
Đuôi
0 1
1 6
2 0 3 4 7
3  
4 2
5 7
6 8
7 5 5
8 0 7 7
9 0 0 6 8
Đầu
Đuôi
2 8 9 9 0
0 1
4 2
2 3
2 4
7 7 5
1 9 6
2 5 8 8 7
6 9 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 18/11/2017

ĐẶC BIỆT 281361
GIẢI NHẤT 89241
GIẢI NHÌ 30340
GIẢI BA 35978 76703
GIẢI TƯ 36687 75691 60107
51572 01342 43885 40411
GIẢI NĂM 9599
GIẢI SÁU 5301 8242 7046
GIẢI BẢY 168
GIẢI TÁM 34
Đầu
Đuôi
0 1 3 7
1 1
2  
3 4
4 0 1 2 2 6
5  
6 1 8
7 2 8
8 5 7
9 1 9
Đầu
Đuôi
4 0
0 1 4 6 9 1
4 4 7 2
0 3
3 4
8 5
4 6
0 8 7
6 7 8
9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785
XSMB hom nay xo so