Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

Kết quả XSDN - KQSXDN trực tiếp nhanh VL

KQXS Đồng Nai 21/02/2018

ĐẶC BIỆT 577594
GIẢI NHẤT 21700
GIẢI NHÌ 29622
GIẢI BA 66445 77339
GIẢI TƯ 54904 21696 69341
35581 75336 55442 72711
GIẢI NĂM 0813
GIẢI SÁU 7827 1962 8411
GIẢI BẢY 995
GIẢI TÁM 99
Đầu
Đuôi
0 0 4
1 1 1 3
2 2 7
3 6 9
4 1 2 5
5  
6 2
7  
8 1
9 4 5 6 9
Đầu
Đuôi
0 0
1 1 4 8 1
2 4 6 2
1 3
0 9 4
4 9 5
3 9 6
2 7
  8
3 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DN gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DN gửi 8785

KQXS Đồng Nai 14/02/2018

ĐẶC BIỆT 275319
GIẢI NHẤT 91692
GIẢI NHÌ 68000
GIẢI BA 28304 69324
GIẢI TƯ 78648 33521 76879
03434 29848 28187 72813
GIẢI NĂM 0863
GIẢI SÁU 7114 6137 0705
GIẢI BẢY 524
GIẢI TÁM 75
Đầu
Đuôi
0 0 4 5
1 3 4 9
2 1 4 4
3 4 7
4 8 8
5  
6 3
7 5 9
8 7
9 2
Đầu
Đuôi
0 0
2 1
9 2
1 6 3
0 1 2 2 3 4
0 7 5
  6
3 8 7
4 4 8
1 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DN gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DN gửi 8785

KQXS Đồng Nai 07/02/2018

ĐẶC BIỆT 381211
GIẢI NHẤT 72587
GIẢI NHÌ 31907
GIẢI BA 94596 29574
GIẢI TƯ 00602 48298 13402
21941 07063 78905 52391
GIẢI NĂM 5320
GIẢI SÁU 6054 8824 1612
GIẢI BẢY 914
GIẢI TÁM 80
Đầu
Đuôi
0 2 2 5 7
1 1 2 4
2 0 4
3  
4 1
5 4
6 3
7 4
8 0 7
9 1 6 8
Đầu
Đuôi
2 8 0
1 4 9 1
0 0 1 2
6 3
1 2 5 7 4
0 5
9 6
0 8 7
9 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 DN gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DN gửi 8785

KQXS Đồng Nai 31/01/2018

ĐẶC BIỆT 218878
GIẢI NHẤT 14383
GIẢI NHÌ 51172
GIẢI BA 19660 34161
GIẢI TƯ 10823 70053 48737
69204 87100 53659 13006
GIẢI NĂM 1105
GIẢI SÁU 6824 8721 4710
GIẢI BẢY 728
GIẢI TÁM 53
Đầu
Đuôi
0 0 4 5 6
1 0
2 1 3 4 8
3 7
4  
5 3 3 9
6 0 1
7 2 8
8 3
9  
Đầu
Đuôi
0 1 6 0
2 6 1
7 2
2 5 5 8 3
0 2 4
0 5
0 6
3 7
2 7 8
5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DN gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DN gửi 8785

KQXS Đồng Nai 24/01/2018

ĐẶC BIỆT 508957
GIẢI NHẤT 54121
GIẢI NHÌ 79836
GIẢI BA 42675 19017
GIẢI TƯ 30679 79842 21602
90509 12091 50997 74637
GIẢI NĂM 4023
GIẢI SÁU 5249 9880 8772
GIẢI BẢY 593
GIẢI TÁM 08
Đầu
Đuôi
0 2 8 9
1 7
2 1 3
3 6 7
4 2 9
5 7
6  
7 2 5 9
8 0
9 1 3 7
Đầu
Đuôi
8 0
2 9 1
0 4 7 2
2 9 3
  4
7 5
3 6
1 3 5 9 7
0 8
0 4 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DN gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DN gửi 8785
XSMB hom nay xo so