Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

Kết quả XSCT - KQSXCT trực tiếp nhanh VL

KQXS Cần Thơ 13/12/2017

ĐẶC BIỆT 331302
GIẢI NHẤT 53857
GIẢI NHÌ 12948
GIẢI BA 08235 53341
GIẢI TƯ 70240 19306 91261
34335 63549 02870 30156
GIẢI NĂM 2095
GIẢI SÁU 0464 6282 0461
GIẢI BẢY 117
GIẢI TÁM 68
Đầu
Đuôi
0 2 6
1 7
2  
3 5 5
4 0 1 8 9
5 6 7
6 1 1 4 8
7 0
8 2
9 5
Đầu
Đuôi
4 7 0
4 6 6 1
0 8 2
  3
6 4
3 3 9 5
0 5 6
1 5 7
4 6 8
4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 CT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 CT gửi 8785

KQXS Cần Thơ 06/12/2017

ĐẶC BIỆT 425665
GIẢI NHẤT 10587
GIẢI NHÌ 71258
GIẢI BA 45631 49027
GIẢI TƯ 30267 34784 17203
84709 69947 15698 32525
GIẢI NĂM 3103
GIẢI SÁU 3098 9167 1188
GIẢI BẢY 461
GIẢI TÁM 77
Đầu
Đuôi
0 3 3 9
1  
2 5 7
3 1
4 7
5 8
6 1 5 7 7
7 7
8 4 7 8
9 8 8
Đầu
Đuôi
  0
3 6 1
  2
0 0 3
8 4
2 6 5
  6
2 4 6 6 7 8 7
5 8 9 9 8
0 9
Lấy kết quả Soạn: X3 CT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 CT gửi 8785

KQXS Cần Thơ 29/11/2017

ĐẶC BIỆT 439206
GIẢI NHẤT 48332
GIẢI NHÌ 79582
GIẢI BA 58045 89706
GIẢI TƯ 99167 37577 40484
60252 82337 51202 89218
GIẢI NĂM 4169
GIẢI SÁU 3348 0298 1687
GIẢI BẢY 774
GIẢI TÁM 00
Đầu
Đuôi
0 0 2 6 6
1 8
2  
3 2 7
4 5 8
5 2
6 7 9
7 4 7
8 2 4 7
9 8
Đầu
Đuôi
0 0
  1
0 3 5 8 2
  3
7 8 4
4 5
0 0 6
3 6 7 8 7
1 4 9 8
6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 CT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 CT gửi 8785

KQXS Cần Thơ 22/11/2017

ĐẶC BIỆT 088112
GIẢI NHẤT 49987
GIẢI NHÌ 70545
GIẢI BA 48594 61258
GIẢI TƯ 67971 97005 72771
98608 54395 88903 29158
GIẢI NĂM 0478
GIẢI SÁU 4910 6137 2731
GIẢI BẢY 934
GIẢI TÁM 24
Đầu
Đuôi
0 3 5 8
1 0 2
2 4
3 1 4 7
4 5
5 8 8
6  
7 1 1 8
8 7
9 4 5
Đầu
Đuôi
1 0
3 7 7 1
1 2
0 3
2 3 9 4
0 4 9 5
  6
3 8 7
0 5 5 7 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 CT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 CT gửi 8785
XSMB hom nay xo so