Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

Kết quả XSBTR - KQSXBTR trực tiếp nhanh VL

KQXS Bến Tre 20/02/2018

ĐẶC BIỆT 089860
GIẢI NHẤT 15235
GIẢI NHÌ 54239
GIẢI BA 20420 89069
GIẢI TƯ 98470 84915 45165
73106 95118 38295 86299
GIẢI NĂM 3469
GIẢI SÁU 3549 4596 6993
GIẢI BẢY 024
GIẢI TÁM 92
Đầu
Đuôi
0 6
1 5 8
2 0 4
3 5 9
4 9
5  
6 0 5 9 9
7 0
8  
9 2 3 5 6 9
Đầu
Đuôi
2 6 7 0
  1
9 2
9 3
2 4
1 3 6 9 5
0 9 6
  7
1 8
3 4 6 6 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BTR gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BTR gửi 8785

KQXS Bến Tre 13/02/2018

ĐẶC BIỆT 794648
GIẢI NHẤT 12371
GIẢI NHÌ 73436
GIẢI BA 95917 45594
GIẢI TƯ 50207 34200 94894
07579 95191 28132 56703
GIẢI NĂM 6494
GIẢI SÁU 7427 4794 8680
GIẢI BẢY 784
GIẢI TÁM 43
Đầu
Đuôi
0 0 3 7
1 7
2 7
3 2 6
4 3 8
5  
6  
7 1 9
8 0 4
9 1 4 4 4 4
Đầu
Đuôi
0 8 0
7 9 1
3 2
0 4 3
8 9 9 9 9 4
  5
3 6
0 1 2 7
4 8
7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BTR gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BTR gửi 8785

KQXS Bến Tre 06/02/2018

ĐẶC BIỆT 044083
GIẢI NHẤT 69806
GIẢI NHÌ 05055
GIẢI BA 41323 34953
GIẢI TƯ 14732 57770 77823
90776 30939 75359 06070
GIẢI NĂM 0983
GIẢI SÁU 2376 2378 0523
GIẢI BẢY 244
GIẢI TÁM 88
Đầu
Đuôi
0 6
1  
2 3 3 3
3 2 9
4 4
5 3 5 9
6  
7 0 0 6 6 8
8 3 3 8
9  
Đầu
Đuôi
7 7 0
  1
3 2
2 2 2 5 8 8 3
4 4
5 5
0 7 7 6
  7
7 8 8
3 5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BTR gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BTR gửi 8785

KQXS Bến Tre 30/01/2018

ĐẶC BIỆT 527480
GIẢI NHẤT 61634
GIẢI NHÌ 42979
GIẢI BA 45536 66872
GIẢI TƯ 26443 47683 21454
87208 98536 80732 14194
GIẢI NĂM 5119
GIẢI SÁU 8902 5174 0053
GIẢI BẢY 340
GIẢI TÁM 51
Đầu
Đuôi
0 2 8
1 9
2  
3 2 4 6 6
4 0 3
5 1 3 4
6  
7 2 4 9
8 0 3
9 4
Đầu
Đuôi
4 8 0
5 1
0 3 7 2
4 5 8 3
3 5 7 9 4
  5
3 3 6
  7
0 8
1 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BTR gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BTR gửi 8785

KQXS Bến Tre 23/01/2018

ĐẶC BIỆT 714772
GIẢI NHẤT 92135
GIẢI NHÌ 76118
GIẢI BA 79297 54444
GIẢI TƯ 73178 10099 75555
72966 29012 09236 83177
GIẢI NĂM 8098
GIẢI SÁU 0710 4918 8197
GIẢI BẢY 853
GIẢI TÁM 89
Đầu
Đuôi
0  
1 0 2 8 8
2  
3 5 6
4 4
5 3 5
6 6
7 2 7 8
8 9
9 7 7 8 9
Đầu
Đuôi
1 0
  1
1 7 2
5 3
4 4
3 5 5
3 6 6
7 9 9 7
1 1 7 9 8
8 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BTR gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BTR gửi 8785
XSMB hom nay xo so