Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

Kết quả XSBTH - KQSXBTH trực tiếp nhanh VL

KQXS Bình Thuận 17/08/2017

ĐẶC BIỆT 710806
GIẢI NHẤT 26930
GIẢI NHÌ 20892
GIẢI BA 42419 49827
GIẢI TƯ 09851 04904 30864
84822 29166 97713 78127
GIẢI NĂM 9713
GIẢI SÁU 4298 9208 4293
GIẢI BẢY 152
GIẢI TÁM 36
Đầu
Đuôi
0 4 6 8
1 3 3 9
2 2 7 7
3 0 6
4  
5 1 2
6 4 6
7  
8  
9 2 3 8
Đầu
Đuôi
3 0
5 1
2 5 9 2
1 1 9 3
0 6 4
  5
0 3 6 6
2 2 7
0 9 8
1 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BTH gửi 8785

KQXS Bình Thuận 10/08/2017

ĐẶC BIỆT 922616
GIẢI NHẤT 87721
GIẢI NHÌ 57074
GIẢI BA 05517 94185
GIẢI TƯ 25772 70409 46279
67728 94720 64786 03333
GIẢI NĂM 3412
GIẢI SÁU 2485 4373 8696
GIẢI BẢY 994
GIẢI TÁM 31
Đầu
Đuôi
0 9
1 2 6 7
2 0 1 8
3 1 3
4  
5  
6  
7 2 3 4 9
8 5 5 6
9 4 6
Đầu
Đuôi
2 0
2 3 1
1 7 2
3 7 3
7 9 4
8 8 5
1 8 9 6
1 7
2 8
0 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BTH gửi 8785

KQXS Bình Thuận 03/08/2017

ĐẶC BIỆT 464013
GIẢI NHẤT 74398
GIẢI NHÌ 18074
GIẢI BA 74135 11422
GIẢI TƯ 77558 72011 08415
83623 71834 54311 27014
GIẢI NĂM 9665
GIẢI SÁU 7816 9107 0808
GIẢI BẢY 715
GIẢI TÁM 08
Đầu
Đuôi
0 7 8 8
1 1 1 3 4 5 5 6
2 2 3
3 4 5
4  
5 8
6 5
7 4
8  
9 8
Đầu
Đuôi
  0
1 1 1
2 2
1 2 3
1 3 7 4
1 1 3 6 5
1 6
0 7
0 0 5 9 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 BTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BTH gửi 8785

KQXS Bình Thuận 27/07/2017

ĐẶC BIỆT 526682
GIẢI NHẤT 61773
GIẢI NHÌ 19846
GIẢI BA 62913 15058
GIẢI TƯ 39915 13322 87673
47831 05709 23917 27529
GIẢI NĂM 8387
GIẢI SÁU 1526 2174 1573
GIẢI BẢY 529
GIẢI TÁM 19
Đầu
Đuôi
0 9
1 3 5 7 9
2 2 6 9 9
3 1
4 6
5 8
6  
7 3 3 3 4
8 2 7
9  
Đầu
Đuôi
  0
3 1
2 8 2
1 7 7 7 3
7 4
1 5
2 4 6
1 8 7
5 8
0 1 2 2 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BTH gửi 8785

KQXS Bình Thuận 20/07/2017

ĐẶC BIỆT 523419
GIẢI NHẤT 94712
GIẢI NHÌ 45332
GIẢI BA 31719 96368
GIẢI TƯ 28972 60173 34715
91370 27036 23062 09869
GIẢI NĂM 1040
GIẢI SÁU 3193 4723 2370
GIẢI BẢY 247
GIẢI TÁM 80
Đầu
Đuôi
0  
1 2 5 9 9
2 3
3 2 6
4 0 7
5  
6 2 8 9
7 0 0 2 3
8 0
9 3
Đầu
Đuôi
4 7 7 8 0
  1
1 3 6 7 2
2 7 9 3
  4
1 5
3 6
4 7
6 8
1 1 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BTH gửi 8785
XSMB hom nay xo so