Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

Kết quả XSBTH - KQSXBTH trực tiếp nhanh VL

KQXS Bình Thuận 14/12/2017

ĐẶC BIỆT 628023
GIẢI NHẤT 00133
GIẢI NHÌ 37911
GIẢI BA 12565 10944
GIẢI TƯ 62762 65271 53134
97419 00808 14562 59242
GIẢI NĂM 6982
GIẢI SÁU 0316 5522 3411
GIẢI BẢY 745
GIẢI TÁM 84
Đầu
Đuôi
0 8
1 1 1 6 9
2 2 3
3 3 4
4 2 4 5
5  
6 2 2 5
7 1
8 2 4
9  
Đầu
Đuôi
  0
1 1 7 1
2 4 6 6 8 2
2 3 3
3 4 8 4
4 6 5
1 6
  7
0 8
1 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BTH gửi 8785

KQXS Bình Thuận 07/12/2017

ĐẶC BIỆT 428713
GIẢI NHẤT 16108
GIẢI NHÌ 44501
GIẢI BA 60862 19735
GIẢI TƯ 27691 92459 12164
48576 65041 69494 85127
GIẢI NĂM 2946
GIẢI SÁU 4644 6563 2967
GIẢI BẢY 160
GIẢI TÁM 03
Đầu
Đuôi
0 1 3 8
1 3
2 7
3 5
4 1 4 6
5 9
6 0 2 3 4 7
7 6
8  
9 1 4
Đầu
Đuôi
6 0
0 4 9 1
6 2
0 1 6 3
4 6 9 4
3 5
4 7 6
2 6 7
0 8
5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BTH gửi 8785

KQXS Bình Thuận 30/11/2017

ĐẶC BIỆT 088050
GIẢI NHẤT 68000
GIẢI NHÌ 89994
GIẢI BA 53782 55408
GIẢI TƯ 01499 84986 72890
07677 78876 16527 60956
GIẢI NĂM 9682
GIẢI SÁU 0175 4975 0085
GIẢI BẢY 083
GIẢI TÁM 65
Đầu
Đuôi
0 0 8
1  
2 7
3  
4  
5 0 6
6 5
7 5 5 6 7
8 2 2 3 5 6
9 0 4 9
Đầu
Đuôi
0 5 9 0
  1
8 8 2
8 3
9 4
6 7 7 8 5
5 7 8 6
2 7 7
0 8
9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BTH gửi 8785

KQXS Bình Thuận 23/11/2017

ĐẶC BIỆT 173113
GIẢI NHẤT 13538
GIẢI NHÌ 30687
GIẢI BA 41544 74050
GIẢI TƯ 37362 35068 95715
75410 47614 88261 61138
GIẢI NĂM 5564
GIẢI SÁU 7532 5469 1880
GIẢI BẢY 183
GIẢI TÁM 42
Đầu
Đuôi
0  
1 0 3 4 5
2  
3 2 8 8
4 2 4
5 0
6 1 2 4 8 9
7  
8 0 3 7
9  
Đầu
Đuôi
1 5 8 0
6 1
3 4 6 2
1 8 3
1 4 6 4
1 5
  6
8 7
3 3 6 8
6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BTH gửi 8785

KQXS Bình Thuận 16/11/2017

ĐẶC BIỆT 153860
GIẢI NHẤT 31710
GIẢI NHÌ 13079
GIẢI BA 38279 55520
GIẢI TƯ 16038 57258 68053
72039 79898 97432 29382
GIẢI NĂM 4269
GIẢI SÁU 4528 0335 6520
GIẢI BẢY 534
GIẢI TÁM 89
Đầu
Đuôi
0  
1 0
2 0 0 8
3 2 4 5 8 9
4  
5 3 8
6 0 9
7 9 9
8 2 9
9 8
Đầu
Đuôi
1 2 2 6 0
  1
3 8 2
5 3
3 4
3 5
  6
  7
2 3 5 9 8
3 6 7 7 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BTH gửi 8785
XSMB hom nay xo so