Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

Kết quả XSBP - KQSXBP trực tiếp nhanh VL

KQXS Bình Phước 19/08/2017

ĐẶC BIỆT 959528
GIẢI NHẤT 53783
GIẢI NHÌ 61903
GIẢI BA 94357 26830
GIẢI TƯ 36728 20961 90334
90064 62856 77655 98937
GIẢI NĂM 4268
GIẢI SÁU 7408 5772 7079
GIẢI BẢY 970
GIẢI TÁM 90
Đầu
Đuôi
0 3 8
1  
2 8 8
3 0 4 7
4  
5 5 6 7
6 1 4 8
7 0 2 9
8 3
9 0
Đầu
Đuôi
3 7 9 0
6 1
7 2
0 8 3
3 6 4
5 5
5 6
3 5 7
0 2 2 6 8
7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BP gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BP gửi 8785

KQXS Bình Phước 12/08/2017

ĐẶC BIỆT 129334
GIẢI NHẤT 54250
GIẢI NHÌ 27886
GIẢI BA 89111 34700
GIẢI TƯ 68630 46562 45020
82729 06203 82228 74483
GIẢI NĂM 3998
GIẢI SÁU 7268 2915 2274
GIẢI BẢY 809
GIẢI TÁM 93
Đầu
Đuôi
0 0 3 9
1 1 5
2 0 8 9
3 0 4
4  
5 0
6 2 8
7 4
8 3 6
9 3 8
Đầu
Đuôi
0 2 3 5 0
1 1
6 2
0 8 9 3
3 7 4
1 5
8 6
  7
2 6 9 8
0 2 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BP gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BP gửi 8785

KQXS Bình Phước 05/08/2017

ĐẶC BIỆT 350135
GIẢI NHẤT 66862
GIẢI NHÌ 88666
GIẢI BA 91724 98395
GIẢI TƯ 61532 25016 71469
39081 26730 39449 47218
GIẢI NĂM 2398
GIẢI SÁU 5551 9038 1162
GIẢI BẢY 415
GIẢI TÁM 36
Đầu
Đuôi
0  
1 5 6 8
2 4
3 0 2 5 6 8
4 9
5 1
6 2 2 6 9
7  
8 1
9 5 8
Đầu
Đuôi
3 0
5 8 1
3 6 6 2
  3
2 4
1 3 9 5
1 3 6 6
  7
1 3 9 8
4 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BP gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BP gửi 8785

KQXS Bình Phước 29/07/2017

ĐẶC BIỆT 982280
GIẢI NHẤT 64000
GIẢI NHÌ 80265
GIẢI BA 47633 21337
GIẢI TƯ 97253 80989 87175
72169 06910 09698 17624
GIẢI NĂM 6662
GIẢI SÁU 4756 1113 6389
GIẢI BẢY 409
GIẢI TÁM 50
Đầu
Đuôi
0 0 9
1 0 3
2 4
3 3 7
4  
5 0 3 6
6 2 5 9
7 5
8 0 9 9
9 8
Đầu
Đuôi
0 1 5 8 0
  1
6 2
1 3 5 3
2 4
6 7 5
5 6
3 7
9 8
0 6 8 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BP gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BP gửi 8785

KQXS Bình Phước 22/07/2017

ĐẶC BIỆT 967196
GIẢI NHẤT 42397
GIẢI NHÌ 99094
GIẢI BA 60247 08263
GIẢI TƯ 44849 30180 23123
04848 63393 58574 02913
GIẢI NĂM 0112
GIẢI SÁU 1062 0359 6315
GIẢI BẢY 790
GIẢI TÁM 50
Đầu
Đuôi
0  
1 2 3 5
2 3
3  
4 7 8 9
5 0 9
6 2 3
7 4
8 0
9 0 3 4 6 7
Đầu
Đuôi
5 8 9 0
  1
1 6 2
1 2 6 9 3
7 9 4
1 5
9 6
4 9 7
4 8
4 5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BP gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BP gửi 8785
XSMB hom nay xo so