Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

Kết quả XSBL - KQSXBL trực tiếp nhanh VL

KQXS Bạc Liêu 12/12/2017

ĐẶC BIỆT 741261
GIẢI NHẤT 98065
GIẢI NHÌ 24210
GIẢI BA 85272 30349
GIẢI TƯ 87721 18821 40544
04647 88971 06549 40111
GIẢI NĂM 2780
GIẢI SÁU 7757 3350 9495
GIẢI BẢY 027
GIẢI TÁM 19
Đầu
Đuôi
0  
1 0 1 9
2 1 1 7
3  
4 4 7 9 9
5 0 7
6 1 5
7 1 2
8 0
9 5
Đầu
Đuôi
1 5 8 0
1 2 2 6 7 1
7 2
  3
4 4
6 9 5
  6
2 4 5 7
  8
1 4 4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BL gửi 8785

KQXS Bạc Liêu 05/12/2017

ĐẶC BIỆT 737151
GIẢI NHẤT 03392
GIẢI NHÌ 19642
GIẢI BA 79701 93087
GIẢI TƯ 64620 01104 05137
92807 36262 64985 34841
GIẢI NĂM 8010
GIẢI SÁU 7538 2873 9129
GIẢI BẢY 156
GIẢI TÁM 84
Đầu
Đuôi
0 1 4 7
1 0
2 0 9
3 7 8
4 1 2
5 1 6
6 2
7 3
8 4 5 7
9 2
Đầu
Đuôi
1 2 0
0 4 5 1
4 6 9 2
7 3
0 8 4
8 5
5 6
0 3 8 7
3 8
2 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BL gửi 8785

KQXS Bạc Liêu 28/11/2017

ĐẶC BIỆT 189771
GIẢI NHẤT 06543
GIẢI NHÌ 04245
GIẢI BA 35997 21063
GIẢI TƯ 14164 66322 82192
04383 45806 55104 47734
GIẢI NĂM 1176
GIẢI SÁU 3550 1894 3429
GIẢI BẢY 810
GIẢI TÁM 02
Đầu
Đuôi
0 2 4 6
1 0
2 2 9
3 4
4 3 5
5 0
6 3 4
7 1 6
8 3
9 2 4 7
Đầu
Đuôi
1 5 0
7 1
0 2 9 2
4 6 8 3
0 3 6 9 4
4 5
0 7 6
9 7
  8
2 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BL gửi 8785

KQXS Bạc Liêu 21/11/2017

ĐẶC BIỆT 995315
GIẢI NHẤT 05361
GIẢI NHÌ 35191
GIẢI BA 49734 47932
GIẢI TƯ 45430 78085 11810
12269 97563 47835 67323
GIẢI NĂM 5621
GIẢI SÁU 2753 1761 7604
GIẢI BẢY 044
GIẢI TÁM 78
Đầu
Đuôi
0 4
1 0 5
2 1 3
3 0 2 4 5
4 4
5 3
6 1 1 3 9
7 8
8 5
9 1
Đầu
Đuôi
1 3 0
2 6 6 9 1
3 2
2 5 6 3
0 3 4 4
1 3 8 5
  6
  7
7 8
6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BL gửi 8785
XSMB hom nay xo so