Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

Kết quả XSBL - KQSXBL trực tiếp nhanh VL

KQXS Bạc Liêu 20/02/2018

ĐẶC BIỆT 691047
GIẢI NHẤT 11448
GIẢI NHÌ 55627
GIẢI BA 18760 74628
GIẢI TƯ 28438 19477 36167
35732 08220 99740 61965
GIẢI NĂM 0133
GIẢI SÁU 5338 0470 8728
GIẢI BẢY 450
GIẢI TÁM 40
Đầu
Đuôi
0  
1  
2 0 7 8 8
3 2 3 8 8
4 0 0 7 8
5 0
6 0 5 7
7 0 7
8  
9  
Đầu
Đuôi
2 4 4 5 6 7 0
  1
3 2
3 3
  4
6 5
  6
2 4 6 7 7
2 2 3 3 4 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 BL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BL gửi 8785

KQXS Bạc Liêu 13/02/2018

ĐẶC BIỆT 850605
GIẢI NHẤT 96215
GIẢI NHÌ 41786
GIẢI BA 07595 53720
GIẢI TƯ 84809 07689 95444
19331 56609 31400 20388
GIẢI NĂM 1547
GIẢI SÁU 1075 8902 1129
GIẢI BẢY 182
GIẢI TÁM 01
Đầu
Đuôi
0 0 1 2 5 9 9
1 5
2 0 9
3 1
4 4 7
5  
6  
7 5
8 2 6 8 9
9 5
Đầu
Đuôi
0 2 0
0 3 1
0 8 2
  3
4 4
0 1 7 9 5
8 6
4 7
8 8
0 0 2 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BL gửi 8785

KQXS Bạc Liêu 06/02/2018

ĐẶC BIỆT 447534
GIẢI NHẤT 46884
GIẢI NHÌ 16539
GIẢI BA 36684 75049
GIẢI TƯ 43327 23839 95017
16107 00566 86553 70617
GIẢI NĂM 9955
GIẢI SÁU 4652 9732 2873
GIẢI BẢY 538
GIẢI TÁM 37
Đầu
Đuôi
0 7
1 7 7
2 7
3 2 4 7 8 9 9
4 9
5 2 3 5
6 6
7 3
8 4 4
9  
Đầu
Đuôi
  0
  1
3 5 2
5 7 3
3 8 8 4
5 5
6 6
0 1 1 2 3 7
3 8
3 3 4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BL gửi 8785

KQXS Bạc Liêu 30/01/2018

ĐẶC BIỆT 770634
GIẢI NHẤT 92644
GIẢI NHÌ 13802
GIẢI BA 03618 20434
GIẢI TƯ 05718 55169 24298
76776 74705 61459 05162
GIẢI NĂM 3923
GIẢI SÁU 9725 7845 7912
GIẢI BẢY 684
GIẢI TÁM 40
Đầu
Đuôi
0 2 5
1 2 8 8
2 3 5
3 4 4
4 0 4 5
5 9
6 2 9
7 6
8 4
9 8
Đầu
Đuôi
4 0
  1
0 1 6 2
2 3
3 3 4 8 4
0 2 4 5
7 6
  7
1 1 9 8
5 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BL gửi 8785

KQXS Bạc Liêu 23/01/2018

ĐẶC BIỆT 196320
GIẢI NHẤT 17886
GIẢI NHÌ 72639
GIẢI BA 97184 41624
GIẢI TƯ 61830 92477 81197
97518 39007 67729 54472
GIẢI NĂM 4433
GIẢI SÁU 4234 1793 1423
GIẢI BẢY 936
GIẢI TÁM 38
Đầu
Đuôi
0 7
1 8
2 0 3 4 9
3 0 3 4 6 8 9
4  
5  
6  
7 2 7
8 4 6
9 3 7
Đầu
Đuôi
2 3 0
  1
7 2
2 3 9 3
2 3 8 4
  5
3 8 6
0 7 9 7
1 3 8
2 3 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BL gửi 8785
XSMB hom nay xo so