Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

Kết quả XSAG - KQSXAG trực tiếp nhanh VL

KQXS An Giang 19/04/2018

ĐẶC BIỆT 105489
GIẢI NHẤT 95496
GIẢI NHÌ 89839
GIẢI BA 07050 49325
GIẢI TƯ 32652 02215 34758
98637 22937 37082 03220
GIẢI NĂM 2591
GIẢI SÁU 9409 0260 0926
GIẢI BẢY 585
GIẢI TÁM 68
Đầu
Đuôi
0 9
1 5
2 0 5 6
3 7 7 9
4  
5 0 2 8
6 0 8
7  
8 2 5 9
9 1 6
Đầu
Đuôi
2 5 6 0
9 1
5 8 2
  3
  4
1 2 8 5
2 9 6
3 3 7
5 6 8
0 3 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 AG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 AG gửi 8785

KQXS An Giang 12/04/2018

ĐẶC BIỆT 296175
GIẢI NHẤT 57050
GIẢI NHÌ 08118
GIẢI BA 03291 22173
GIẢI TƯ 31445 50309 88715
62779 34675 72351 28031
GIẢI NĂM 0346
GIẢI SÁU 7343 6928 7242
GIẢI BẢY 685
GIẢI TÁM 86
Đầu
Đuôi
0 9
1 5 8
2 8
3 1
4 2 3 5 6
5 0 1
6  
7 3 5 5 9
8 5 6
9 1
Đầu
Đuôi
5 0
3 5 9 1
4 2
4 7 3
  4
1 4 7 7 8 5
4 8 6
  7
1 2 8
0 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 AG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 AG gửi 8785

KQXS An Giang 05/04/2018

ĐẶC BIỆT 611891
GIẢI NHẤT 93542
GIẢI NHÌ 06706
GIẢI BA 37793 01968
GIẢI TƯ 46575 68416 16494
83163 95891 93058 49552
GIẢI NĂM 2423
GIẢI SÁU 0007 6370 9824
GIẢI BẢY 758
GIẢI TÁM 92
Đầu
Đuôi
0 6 7
1 6
2 3 4
3  
4 2
5 2 8 8
6 3 8
7 0 5
8  
9 1 1 2 3 4
Đầu
Đuôi
7 0
9 9 1
4 5 9 2
2 6 9 3
2 9 4
7 5
0 1 6
0 7
5 5 6 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 AG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 AG gửi 8785

KQXS An Giang 29/03/2018

ĐẶC BIỆT 800146
GIẢI NHẤT 28896
GIẢI NHÌ 66063
GIẢI BA 11391 85183
GIẢI TƯ 52199 25107 85110
45464 25206 51234 41104
GIẢI NĂM 7746
GIẢI SÁU 7436 7788 7991
GIẢI BẢY 247
GIẢI TÁM 33
Đầu
Đuôi
0 4 6 7
1 0
2  
3 3 4 6
4 6 6 7
5  
6 3 4
7  
8 3 8
9 1 1 6 9
Đầu
Đuôi
1 0
9 9 1
  2
3 6 8 3
0 3 6 4
  5
0 3 4 4 9 6
0 4 7
8 8
9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 AG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 AG gửi 8785

KQXS An Giang 22/03/2018

ĐẶC BIỆT 960415
GIẢI NHẤT 48487
GIẢI NHÌ 32171
GIẢI BA 46892 69380
GIẢI TƯ 97253 92573 97980
78750 69332 67115 35467
GIẢI NĂM 0601
GIẢI SÁU 8135 2564 2627
GIẢI BẢY 972
GIẢI TÁM 61
Đầu
Đuôi
0 1
1 5 5
2 7
3 2 5
4  
5 0 3
6 1 4 7
7 1 2 3
8 0 0 7
9 2
Đầu
Đuôi
5 8 8 0
0 6 7 1
3 7 9 2
5 7 3
6 4
1 1 3 5
  6
2 6 8 7
  8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 AG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 AG gửi 8785
XSMB hom nay xo so